Wij zorgen voor je!

Op elke campus van het Busleyden Atheneum werken sterke leerlingenbegeleiders. Die waken over het algemeen welzijn van onze leerlingen. In samenwerking met het CLB.

Deze leerlingenbegeleiders zijn tegelijk hulpcentrum en rots in de branding. Ze staan klaar om alle leerlingen gelijke kansen te geven. Iedereen bezit immers talent maar niet iedereen bevindt zich in een situatie om dat talent maximaal te ontwikkelen. Dus bieden wij een sterke individuele begeleiding aan leerlingen die daarom vragen. En maken we duidelijke afspraken voor iedereen.

Onze leerlingenbegeleiders zijn zeer actief zijn binnen de volgende domeinen:

  • interne begeleidingen bij leer- en studieproblemen (bv. dyslexie, autisme), bij leer- en taalachterstand (bv. landurig ziek, nieuw in België).
  • overleg bij problemen met medeleerlingen (bv. pesten), met leerkrachten (bv. je voelt je onbegrepen) of met het schoolgebeuren (bv. schoolmoe) in het algemeen.
  • het zoeken naar hulp en ondersteuning bij persoonlijke en andere problemen (bv. moeilijke thuissituatie, depri).
  • het maken van afspraken bij gedragsproblemen (bv. weerkerende conflicten, grensoverschrijdend gedrag).
  • het bouwen van een samen-leving op onze school, kortom de zorg voor iedereen die bij onze school betrokken is.
  • het sturen van een ZORGvuldig beleid: leefregels, actieplannen, afwezigheidsbeleid, ...

In alles wat onze leerlingenbegeleiders doen, staat overleg met ALLE betrokkenen centraal: ouders, leerlingen, opvoedingsverantwoordelijken, leerkrachten en eventueel externe hulpverleners, waaronder de mensen van het CLB.