Alles over Busleyden Atheneum

Busleyden Atheneum is de meest veelzijdige middelbare school van Mechelen.

Elke campus focust op een ander talent. Zo kan je kiezen voor de campus die het best bij jou past. Je treft er leeftijdgenoten aan met gelijkaardige talenten en interesses, wat het (samen) leren nog boeiender maakt.

In Busleyden Atheneum willen we dat je een studierichting volgt die aansluit bij je talenten. Leren gaat immers het best als je kan doen wat je graag doet en waar je goed in bent.

Daarom hebben we een 100-tal studieopties verspreid over 7 campussen en 2 vestigingen met een opleiding HBO5 Verpleegkunde.

Voor elk talent een campus

De campussen van Busleyden Atheneum hebben elk een duidelijk profiel. Elke campus heeft een eigen gezicht en een eigen sfeer binnen het Busleyden Atheneum. Het campusprofiel is dus de rode draad die alle onderwijsactiviteiten op die plaats bundelt tot een helder en eenduidig geheel. Een leerling kiest voor die campus die het best is afgestemd op zijn of haar talenten.

Toch kan je bij ons vlot overstappen naar een andere studierichting als die beter past bij je talenten en interesses. De onderwijsaanpak is in het hele Busleyden Atheneum sterk gelijkend, de leerkrachten kennen elkaar en er is veel overleg en samenwerking tussen de campussen.

Bij Busleyden Atheneum bouwen we heel onze werking rond de vier kernopdrachten van onderwijs: talentenportfolio, leervermogen, kwalificatie en betrokkenheid


Wij willen elke leerling begeleiden naar ene studietraject dat aansluit bij zijn of haar interesses, mogelijkheden en talenten.


Elke leerling moet zo goed mogelijk en op maat van zijn of haar mogelijkheden de school verlaten met een diploma, een getuigschrift of een kwalificatie.

Busleyden Atheneum heeft cultuur waarin overleg en participatie heel belangrijk zijn.


Busleyden Atheneum maakt een leeromgeving die levensecht en gevarieerd is, die uitnodigt tot activiteit en creativiteit en leerlingen aanmoedigt om hun leerproces zelf in handen te nemen. Daarbij helpt een sterke, laagdrempelige leerlingenbegeleiding.


Lees meer over onze 4 kernopdrachten

Busleyden Atheneum maakt deel uit van Scholengroep 5 van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. We delen de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! Tot in onze diepste kern.


Lees meer over de grondbeginselen van GO!

Busleyden Atheneum?


Hieronymus Van Busleyden (1470 - 1517) was een humanist die in het Hof van Busleyden in Mechelen woonde en bevriend was met Erasmus en Thomas More.

Van Busleyden heeft veel gedaan voor de ontwikkeling van wetenschap en kunst. Hij was ook lid van de Grote Raad te Mechelen, het hoogste rechtscollege in de Nederlanden.

Ondertussen is zijn naam verbonden aan een eigentijds atheneum. Busleyden Atheneum is immers de naam van het samenwerkingsverband dat sinds 1 september 2015 bestaat tussen alle middelbare scholen in Mechelen die behoren tot het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Busleyden Atheneum kiest voor een humane onderwijsaanpak. We willen jongeren inspireren en stimuleren op vlak van kennis en kunst, net als Hieronymus Van Busleyden dat deed in zijn tijd. Busleyden Atheneum zet de leerling centraal. Humanistische waarden als vrijheid, tolerantie, je eigen mening vormen en zelf verantwoordelijkheid dragen voor je keuzes, zijn op onze school vanzelfsprekend.