Alles over Busleyden Atheneum

Busleyden Atheneum is de meest veelzijdige middelbare school van Mechelen.

Elke campus focust op een ander talent. Zo kan je kiezen voor de campus die het best bij jou past. Je treft er leeftijdgenoten aan met gelijkaardige talenten en interesses, wat het (samen) leren nog boeiender maakt.

Voor elk talent een campus

De campussen van Busleyden Atheneum hebben elk een duidelijk profiel. Elke campus heeft een eigen gezicht en een eigen sfeer. Het campusprofiel is de rode draad die alle onderwijsactiviteiten op die plaats bundelt tot een helder en eenduidig geheel. Een leerling kiest voor de campus die het best is afgestemd op zijn of haar talenten en interesses.

Je kan in Busleyden Atheneum ook vlot overstappen naar een andere studierichting als die beter past bij je talenten en interesses. De onderwijsaanpak is in het hele Busleyden Atheneum sterk gelijkend, de leerkrachten kennen elkaar en er is veel overleg en samenwerking tussen de campussen.

Samen jezelf zijn

Busleyden Atheneum telt zeven unieke campussen die samen werken aan eenzelfde droom: elke lerende de beste kansen bieden om SAMEN met anderen ZICHZELF te zijn. Daarom streven we in al onze BA-campussen naar…

een leerlinggerichte leer- en leefomgeving waarin jij…


-je goed en welkom voelt en helemaal JEZELF mag zijn

-je talenten kan verkennen en ontplooien

-de begeleiding krijgt die je nodig hebt om te groeien

-aangemoedigd wordt om je leerproces zelf in handen te nemen

-gecoacht wordt door een toegankelijk schoolteam

-kritisch je stem kan laten horen en kritisch naar jezelf leert kijken

-stevig voorbereid wordt op je toekomst in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt

-kan rekenen op de kennis en ervaring van meer dan 600 BA-personeelsleden

-een plek krijgt in de campus/studierichting die het best aansluit bij jouw talenten en interesses

een hechte leer- en leefgemeenschap waarin je…


-SAMEN met je medeleerlingen werkt aan een warme, respectvolle klas- en schoolsfeer

-kansen krijgt om samen te leren, in interactie met anderen

-je medeleerlingen -in al hun diversiteit- beter kan leren kennen en waarderen

-actief kan bijdragen aan het reilen en zeilen op school

-kan groeien in je rol als lid van de samenleving

-leerkrachten intensief samenwerken om jou nog beter te kunnen begeleiden

-ouders voor ons belangrijke partners zijn in de begeleiding van je groeiproces

-dankzij een warme overdracht vlot kan overstappen van de ene BA-campus naar de andereDe waarden van het GO!

Busleyden Atheneum maakt deel uit van Scholengroep 5 van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. We delen de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! Tot in onze diepste kern.

Lees meer over de grondbeginselen van GO!

Samen tegen pesten

Onze school wil de integriteit beschermen van de leerlingen die ons zijn toevertrouwd. Situaties van (vermoedelijk) (seksueel) misbruik en geweld worden met zorg behandeld. Leerlingen met vragen, problemen of noden kunnen terecht bij de leerlingenbegeleider, vertrouwenspersoon of het CLB.

Leerlingen die toch onrespectvol gedrag stellen, zowel online als offline, worden hierop aangesproken. Via gepaste begeleiding -die appelleert aan hun empathisch vermogen en verantwoordelijkheidsgevoel- trachten we hun gedrag bij te sturen. Deze aanpak kadert in het antipestbeleid van Busleyden Atheneum. De volledige tekst van het pestbeleidsplan vind je hier.

Hieronymus van Busleyden

Hieronymus Van Busleyden (1470 - 1517) was een humanist die in het Hof van Busleyden in Mechelen woonde en bevriend was met Erasmus en Thomas More.

Van Busleyden heeft veel gedaan voor de ontwikkeling van wetenschap en kunst. Hij was ook lid van de Grote Raad te Mechelen, het hoogste rechtscollege in de Nederlanden.

Ondertussen is zijn naam verbonden aan een eigentijds atheneum. Busleyden Atheneum kiest voor een humane onderwijsaanpak. We willen jongeren inspireren en stimuleren op vlak van kennis en kunst, net als Hieronymus Van Busleyden dat deed in zijn tijd. Busleyden Atheneum zet de leerling centraal. Humanistische waarden als vrijheid, tolerantie, je eigen mening vormen en zelf verantwoordelijkheid dragen voor je keuzes, zijn op onze school vanzelfsprekend.