Wij luisteren naar je!

Iedereen baas? Dat gaat wat ver. Maar Busleyden Atheneum heeft wel een cultuur waarin overleg heel belangrijk is. Naast de verplichte schoolraden hebben we ook leerlingenraden, ouderraden, lerarenraden en heel wat gespecialiseerde werkgroepen.

De schoolraden

Een school is geen organisatie met een dictator aan het hoofd. Een school wordt gemaakt door iedereen die eraan deelneemt: het schoolbestuur, de ouders, de leerlingen, het personeel.

In de organisatie van een school is er langs alle kanten inspraak. En daarin speelt de schoolraad een centrale rol. In de schoolraad zitten verkozen (!) vertegenwoordigers van de ouders, de leerlingen, het personeel en 'de lokale gemeenschap'.

De schoolraad geeft advies aan de directeur over het beleid. Dat gaat vaak over de grote lijnen van het schoolleven, de organisatie van de school. Maar de schoolraad beslist bijvoorbeeld ook mee waarvoor het beschikbare geld gaat dienen en waarvoor de personeelsuren gebruikt worden. Daarnaast heeft de schoolraad het recht om informatie op te vragen over de beslissingen van de directeur en de scholengroep.

De schoolraad is vergelijkbaar met de aandeelhoudersvergadering van een bedrijf.

De ouderraden

In de ouderraden laten de ouders van zich horen. Minder actief dan de leerlingen maar zeker even belangrijk. Op regelmatige basis vragen we hun mening, geven zij zelf adviezen aan de school en nemen zij deel aan evenementen. Of ze organiseren die zelf.

GO ouders

De ouderraden van het Busleyden Atheneum zijn lid van Go! Ouders, de ouderkoepel van het GO!

De leerlingenraden

Onze leerlingenraden bestaan uit bijzonder actieve en geëngageerde jongeren van alle leeftijden. Met hun vaste coach realiseren zij projecten die het leven op school voor iedereen aangenamer maken. Zij geven bovendien advies over een aantal beleidsaspecten die hen rechtstreeks aanbelangen.