Onderwijstypes

DE 1E GRAAD A-STROOM

Bij de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs volgen de meeste leerlingen het 1ste leerjaar A (1A). Alle leerlingen in het 1ste leerjaar A in de school volgen voor een groot deel dezelfde vakken. Alleen een klein deeltje van het lessenrooster is opgesplitst in keuzevakken.

Het 2de leerjaar van de 1ste graad (2A) biedt een keuze uit verschillende opleidingen. Die heten basisopties. Naast de basisopties volg je een pakket vakken die elke leerling van dat leerjaar in je school volgt. Het 2de leerjaar van de 1ste graad bereidt je voor op de overstap naar de 2de graad. Bij die overstap ga je kiezen voor een studierichting die het best aansluit bij jouw interesses en mogelijkheden.

(Bron: Onderwijs.Vlaanderen)

DE 1E GRAAD B-STROOM

Het 1ste leerjaar B (1B) volg je als je een leerachterstand hebt opgelopen in het lager onderwijs of als je liever al doende leert. Na het 1ste leerjaar B kan je kiezen: ofwel ga je naar het beroepsvoorbereidend leerjaar ofwel start je nog het 1ste leerjaar A.

Het beroepsvoorbereidend leerjaar (2B) is ook een 2de leerjaar en biedt ook een keuze uit verschillende opleidingen. Die heten hier beroepenvelden. Naast de beroepenvelden volg je een pakket vakken die elke leerling van dit leerjaar in je school volgt. Ook 2B bereidt voor op de overstap naar de 2de graad. Dan kan je kiezen voor een van de studierichtingen in het BSO.

(Bron: Onderwijs.Vlaanderen)

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS (ASO)

Het algemeen secundiar onderwijs (ASO) legt de nadruk op een ruime theoretische vorming. Het biedt je een stevige basis om hoger onderwijs te volgen. Na het 6e jaar ASO behaal je een diploma secundair onderwijs.

(Bron: Onderwijs.Vlaanderen)

TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS (TSO)

In het technisch secundiar onderwijs (TSO) gaat de aandacht vooral naar algemene en technisch-theoretische vakken. Na het TSO kan je een beroep uitoefenen of verder studeren in het hoger onderwijs. Bij de opleiding horen ook praktijklessen. Na het 6e jaar TSO behaal je een diploma secundair onderwijs.
In het Busleyden Atheneum kan je na het 6e jaar TSO (en ASO) nog een specialisatiejaar secundair-na-secundair (Se-n-Se) volgen.

(Bron: Onderwijs.Vlaanderen)

BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS (BSO)

Het beroeps secundiar onderwijs (BSO) is een praktische onderwijsvorm waarin je een beroep aanleert en ook algemene vorming krijgt. Na het 6e jaar BSO behaal je een studiegetuigschrift. In het Busleyden Atheneum kan je in het BSO een diploma secundair onderwijs behalen als je een 7e jaar BSO volgt.

(Bron: Onderwijs.Vlaanderen)

KUNST SECUNDAIR ONDERWIJS (KSO)

In het kunst secundiar onderwijs (KSO) krijg je dezelfde basisvorming als in het ASO. Je volgt er een algemene, ruime vorming naast kunstvakken. Je gaat ook zelf kunstprojecten uitwerken. Na het KSO kan je een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs. Na het 6e jaar KSO behaal je een diploma secundair onderwijs.

(Bron: Onderwijs.Vlaanderen)

WERKEN & LEREN | DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS (DBSO)

Via een combinatie van leren en werken kan je beroepsgerichte certificaten en studiebewijzen behalen en zelfs een diploma secundair onderwijs. In het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) krijg je 2 dagen per week les in een centrum voor deeltijds onderwijs en 3 dagen per week werkplekleren. DBSO is een opleiding op maat.

(Bron: Onderwijs.Vlaanderen)

BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS (BUSO)

Het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) richt zich tot jongeren met een handicap of jongeren met leer- of opvoedingsmoeilijkheden. Het BuSO is georganiseerd in 8 types, volgens de beperking van de jongere, en 4 opleidingsvormen die elk elk een bepaalde doelstelling nastreven voor de leerlingen.

(Bron: Onderwijs.Vlaanderen)

WERKEN & LEREN | DUAAL LEREN

Via een combinatie van leren en werken kan je beroepsgerichte certificaten en studiebewijzen behalen en zelfs een diploma secundair onderwijs. Duaal Leren lijkt op DBSO maar je verwerft je vaardigheden niet alleen op school maar ook op de werkvloer. Hoeveel dagen je per week op de werkplek leert, hangt af van je studierichting. Bij Duaal Leren doorloop je een vast traject.

(Bron: Onderwijs.Vlaanderen)

VERDER STUDEREN

SECUNDAIR NA SECUNDAIR (SE-N-SE)

Het secundair na secundair (Se-n-Se) is sinds 2009 een nieuw niveau in het Vlaamse onderwijs. Het Se-n-Se leidt tot een kwalificatie van niveau 4 in de Vlaamse (en de Europese) kwalificatiestructuur.

Een opleiding in Se-n-Se is een specialisatiejaar dat behoort tot het secundair onderwijs.

Opgelet! Sommige studenten zonder diploma secundair onderwijs worden tóch toegelaten tot een richting in Se-n-Se. Die kunnen via Se-n-Se het diploma secundair onderwijs NIET behalen.

7E JAAR BSO | SPECIALISATIEJAAR

In het 7e jaar BSO specialiseer je je in het beroepenveld dat je in de 3e graad koos. Leerlingen die nog geen diploma secundair onderwijs bezitten (bijvoorbeeld wanneer je een 6e jaar BSO volgde), kunnen dit diploma via een 7e jaar BSO behalen.

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

Het hoger beroepsonderwijs (HBO5) is sinds 2009 een nieuw niveau in het Vlaamse onderwijs. HBO5 leidt tot een kwalificatie van niveau 5 in de Vlaamse (en de Europese) kwalificatiestructuur. Een opleiding in HBO5 zit tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en het bachelorniveau (niveau 6).

Het HBO5 behoort juridisch tot het hoger onderwijs.