voor elk talent een campusMOBIELvoorelk_vraag.png

welkomcampusB&N

Vanaf 1 september 2017 komen er een zevende en achtste campus bij.  Het Centrum voor Deeltijds Onderwijs Spoor 5 wordt BA Campus Nekkerspoel. School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs De Beemden wordt BA Campus De Beemden.

Met deze 2 scholen halen we specieke expertise op vlak van inclusief onderwijs en werkplekleren in huis. Met de ervaring en kennis van BuSO De Beemden en CDO Spoor 5 kunnen we onze leerlingen nog beter begeleiden.  Welke richting de kinderen in een gezin ook uitgaan, BA heeft voor elk talent een campus!

BAcampussen_groot

Busleyden Atheneum is de meest veelzijdige middelbare school van Mechelen.

In Busleyden Atheneum willen we dat je een studierichting volgt die aansluit bij je talenten. Leren gaat immers het best als je kan doen wat je graag doet en waar je goed in bent. Daarom hebben we een 100-tal studieopties verspreid over 5 campussen én 1 dubbel-campus met een opleiding HBO5 Verpleegkunde. Vanaf 1 september 2017 komen er nóg 2 campussen bij.

Elke campus focust op een ander talent. Zo kan je kiezen voor de campus die het best bij jou past. Je treft er leeftijdgenoten aan met gelijkaardige talenten en interesses, wat het (samen) leren nog boeiender maakt.

MOBIELvoorelk_talent.pngvoor elk talent een campus

1e & 2e jaar A-stroom & B-stroom

ASO = Algemeen Secundair Onderwijs

KSO = Kunst Secundair Onderwijs

TSO = Technisch Secundair Onderwijs

BSO = Beroeps Secundair Onderwijs

Deeltijds leren & werken

BuSO = Buitengewoon Secundair Onderwijs

Se-N-Se = Secundair-Na-Secundair

7e jaar BSO | specialisatiejaar

HBO5 = Hoger BeroepsOnderwijs

Van het 1e tot het 6e jaar.

En natuurlijk onze specialisatiejaren.

Campus Botaniek  ◼︎  ZORGEN

Campus Caputsteen  ◼︎  CREËREN

Campus De Beemden  ◼︎  BUITEN-GEWOON LEREN

Campus Nekkerspoel  ◼︎  LEREN & WERKEN

Campus Pitzemburg  ◼︎  DENKEN

Campus Stassart  ◼︎  DOEN

Campus Zandpoort  ◼︎  ONDERNEMEN

Campus HBO5 | Mechelen & Jette  ◼︎  VERPLEGEN

Op Campus Caputsteen bieden wij een aantal opleidingen aan in methodeonderwijs.

MOBIELvoorelk_campus.pngvoor elk talent een campus

profiel_botaniek.jpg
profiel_debeemden.jpg
profiel_stassart.jpg
profiel_zandpoort.jpg
profiel_caputsteen.jpg
profiel_nekkerspoel.jpg
profiel_pitzemburg.jpg
profiel_hbo5.jpg