Over Campus Botaniek

 

Op Campus Botaniek draait alles rond zorgen en wetenschap. Je krijgt in de eerste graad een brede algemene vorming, maar daarnaast maak je in het seminarie ‘Mens en Gezondheid’ al meteen kennis met zorgthema’s als gezonde voeding, EHBO en lichaamshygiëne. Je ontdekt dus van meet af aan of je talent hebt voor zorg. Bovendien ben je prima voorbereid wanneer je in de tweede graad voor een echte paramedische of sociale studierichting kiest, zoals voeding-verzorging of sociaal technische wetenschappen.

Werk je iets minder graag met mensen maar droom je van een job in bijvoorbeeld een ziekenhuislabo? Dan kan je ook kiezen voor een opleiding tot laborant. Verder leiden wij onder meer kinderverzorgers en bejaardenverzorgers op, apotheekassistenten en tandartsassistenten, opvoeders voor mensen met een beperking en verpleegkundigen. 

Voor een aantal functies is een stevige dosis wetenschappelijke kennis nodig. We combineren dus aandacht voor zorg met aandacht voor wetenschap.

 

 

profiel van BA

 

Bij Busleyden Atheneum bouwen we heel onze werking rond 4 kernopdrachten.

❖ FOCUS OP TALENT ❖ Busleyden Atheneum wil ELKE LEERLING BEGELEIDEN NAAR EEN STUDIETRAJECT DAT AANSLUIT BIJ ZIJN INTERESSES, MOGELIJKHEDEN EN TALENTEN.

❖ KLAAR VOOR JE TOEKOMST ❖ Elke leerling moet zo goed mogelijk en op maat van zijn mogelijkheden DE SCHOOL VERLATEN MET EEN DIPLOMA, EEN GETUIGSCHRIFT OF EEN KWALIFICATIE.

❖ ELKE STEM TELT ❖ Busleyden Atheneum heeft een cultuur waarin OVERLEG EN PARTICIPATIE heel belangrijk zijn.

❖ BEGELEIDING OP MAAT ❖ Busleyden Atheneum wil voor alle leerlingen EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING. Daartoe hebben we EEN STERKE, LAAGDREMPELIGE LEERLINGENBEGELEIDING.

Lees meer over onze 4 kernopdrachten ⇨

 

STERK (muur)

In onze school doen wij aan 'attitude-evaluatie'. Dat doen we om onze leerlingen nog beter voor te bereiden op een job in de paramedische of sociale sector. Een zorgkundige moet immers niet alleen veel kennen en kunnen. Hij moet ook heel wat zijn: stipt, teamgericht, empathisch, respectvol & krachtig. STERK dus.

In Campus Botaniek leer je de vaardigheden en attitudes aan die je moet hebben als verzorgende. Maar er wordt ook goed gezorgd voor de leerlingen. Je kan als je een probleem hebt altijd terecht bij een leer- kracht of leerlingenbegeleidster. Je mag hier jezelf zijn.Lisa, 6de leerjaar Verzorging
patat logo

De patat is de schoolkrant van Campus Botaniek.

Meestal braaf, soms stout en (bijna) elke dag weer nieuw(s) voor leerlingen, ouders en personeel.

Mijn beste herinneringen aan Campus Botaniek zijn de praktijklessen van voeding en verzorging. Ik vond dat echt heel plezant, die praktijk. Daar leerde je enorm veel van. Nu werk ik voltijds bij dementerende bejaarden in een rustoord. Ik heb daar tijdens mijn studie ook twee keer stage gelopen, aangevuld met weekendwerk en vakantiewerk. Eigenlijk ben ik dankzij mijn stage hier terechtgekomen. Goed hé?Ellen Peersmans, oud-leerling
ouderraad

Als ouder kan je op een positieve manier mee nadenken over het schoolbeleid. Bijvoorbeeld in onze ouderraad.

aed op school

Om onze leerlingen met bijzondere noden te helpen, werken we samen met NOA.