Kinderzorg (KiZo) (7BSO)

7e jaar TB + 7e jaar KiZo - opleidingsfilm

 

In het specialisatiejaar Kinderzorg (KiZo of 7KZ) leren we je hoe je (jonge) kinderen verzorgt, opvoedt en animeert. Als je dat kan, kan je werken in een kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang en naast de leerkracht in de kleuterklas als zorgjuf of -meester. (Lees: beroepenfiche van VDAB)

 

werkzekerheid 99%

 

Maar in KiZo behaal je ook je diploma secundair onderwijs. Je kan dus verder studeren. In 7 Leefgroepenwerking bijvoorbeeld. Maar sommige afgestudeerden trekken ook naar de opleiding kleuteronderwijs of andere "zachte" studierichtingen binnen het hoger onderwijs.

 

Ga voor een zorgberoep! Een campagne van de overheid.

 

Kies je bij Campus Botaniek voor KiZo, dan kies je voor een baanbrekend onderwijsproject.

Een klein team gedreven leerkrachten geeft drie dagen per week volledig vakoverschrijdend les. Ze staan samen voor de klas, ze sturen elkaar bij, vullen elkaar aan. Ze hebben zo meer oog voor de noden van de leerlingen en jouden daar ook rekening mee.

Doordat ook de stage begeleid wordt door hetzelfde leerkrachtenteam, is de samenhang tussen les en praktijk optimaal : stage-opdrachten sluiten naadloos aan bij de lessen, gebeurtenissen van op stage worden bovengehaald tijdens de les in een rollenspel.

Leerlingen krijgen geen punten. Elk doel van elke opdracht of toets wordt apart gewaardeerd, met concrete feedback. Leerlingen bepalen in overleg met de leerkracht hun vakattitudes, en stellen werkpunten op. Ze plannen hun opdrachten zelf in bij individueel werk en bij groepswerk.

We beschikken sinds kort over 4 RealCare Baby’s. Deze babypoppen kunnen geprogrammeerd worden als een echte baby, die je moet voeden, kleden, troosten en verzorgen. De leerlingen nemen deze baby’s mee naar huis, met een buggy, Maxi-Cosi of draagzak en ondervinden zo hoe het is om écht te moeten zorgen voor een klein kind.

Lees meer over ons onderwijsproject in KiZo ⇨

 

LESSENTABEL
Campus Botaniek | 7 Kinderzorg
7KZ
Godsdienst of zedenleer
2
Lichamelijke opvoeding
2
Frans
2
Seminarie toegepaste economie
2
Vakoverschrijdend lesgeven in co-teachting
15
Een klein team leerkrachten geeft 3 dagen per week volledig vakoverschrijdend les. Samen goed voor 16 lesuren. Daardoor is de leerstof van één vak geen eiland op zich, maar staat deze continu in verbinding met de leerstof van de andere betrokken vakken.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Project Algemene Vakken (PAV)
6
Plastische & muzikale expressie
2
Theorie Verzorging
1
Praktijk Verzorging
1
Theorie Opvoedkunde
3
Praktijk Opvoedkunde
2
Stages
11
De stage is onderverdeeld in 3 stageperiodes van enkele aaneensluitende weken. De stages maken samen een goede 30% uit van je opleiding. De stages hangen sterk samen met je vakken Opvoedkunde en Verzorging.

Campus Botaniek

Jouw opleiding vooraf

Om te starten in het 7e jaar kinderverzorging kom je liefst uit een van de richtingen uit het studiegebied personenzorg. Op die manier heb je al voldoende kennis gemaakt met een aantal kneepjes van het vak.

Toch zijn er ook andere mogelijkheden om in 7KZ te beginnen.

Mag jij starten? Wil je meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden bij onderwijs.vlaanderen.

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

 

Nog starten tijdens het schooljaar?
Contacteer ons voor de details.