Duaal Leren | WERKEN & LEREN

werken & leren - duaal leren

In het Duaal Leren volg je een vast traject waarin je ook een deel van je theorielessen op de werkvloer krijgt.

Campus Nekkerspoel

We kijken goed naar de wensen en vaardigheden van elke leerling afzonderlijk. Door die persoonlijke aanpak en individuele begeleiding brengen we het talent van elke leerling naar de voorgrond.Leraar praktijk

 

virus icoon

CORONAVIRUS UPDATE | WIJ BLIJVEN BEREIKBAAR voor de sectoren, de werkgevers, de mentoren en de begeleiders op de werkplekken.

Tewerkstellingbegeleiding (DBSO en duaal):

Leerlingenbegeleiding:

Coördinator:

 

Onze opleidingen in Duaal Leren

OPLEIDINGEN 2DE GRAAD

ECONOMIE & ORGANISATIE
magazijnmedewerker duaal
In de opleiding magazijnmedewerker duaal leert men specifieke werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling en het naleven van kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen teneinde de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen.   INSCHRIJVEN
polyvalent ondersteuner duaal
In de opleiding polyvalent administratief ondersteuner duaal leert men het in opdracht uitvoeren van eenvoudige (geïnformatiseerde) administratieve taken rekening houdend met de opdrachtvereisten teneinde de vlotte algemene werking van het bedrijf te ondersteunen. INSCHRIJVEN
verpakker duaal 
In de opleiding verpakker duaal leert men in hoofdzaak manuele handelingen uitvoeren met betrekking tot het sorteren, samenvoegen en verpakken van diverse stukken of producten, teneinde deze klaar te maken voor levering. INSCHRIJVEN
STEM
medewerker ruwbouw duaal
In de opleiding medewerker ruwbouw duaal leert men volgens instructies ruwbouwwerken uitvoeren en helpen bij inrichting bouwplaats, uitvoering grondwerken, organisatie materiaal en materieel, fundering, metselwerk, voegwerk, bekisting, ijzervlechtwerk, betonwerk, sloopwerk, ... teneinde de ruwbouwwerkzaamheden vlot te laten verlopen.  INSCHRIJVEN
VOEDING & HORECA
medewerker fastfood duaal
In de opleiding medewerker fastfood leert men eenvoudige koude en warme fastfoodgerechten bereiden of samenstellen en staat in voor de verkoop, de bediening of de bezorging van deze producten, teneinde een snelle, correcte en kwaliteitsvolle service te bieden aan de gast.  INSCHRIJVEN
keukenmedewerker duaal
In de opleiding keukenmedewerker duaal leert men helpen bij de ontvangst van voedingsmiddelen in de keuken, ingrediënten verwerken tot basisbereidingen door het toepassen van basis kooktechnieken, verwerkte producten opslaan en de keuken schoonmaken teneinde een kwaliteitsvolle maaltijd af te leveren aan de gast. INSCHRIJVEN
hulpkelner duaal
In de opleiding hulpkelner duaal leert men de kelner te helpen bij het klaarmaken van de zaal, het indekken van de tafels, het onthalen van de gasten, het opdienen van gerechten en dranken, en het afruimen en schoonmaken met het doel de gast optimaal te bedienen. INSCHRIJVEN

OPLEIDINGEN 3DE GRAAD

STEM
Ruwbouw duaal
Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:
nieuwbouw- en renovatiewerken realiseren in een residentiële context,
metselwerken, bekistingstechnieken, ijzervlechttechnieken, betonwerken, ... uitvoeren. INSCHRIJVEN
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
Haarverzorging duaal
Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: haarbehandelingen realiseren vanuit esthetisch en hygiënisch oogpunt, met respect voor de geldende regels binnen het kapsalon, klanten ontvangen, adviseren en helpen bij de keuze van kapsels, haarsnitten en haarstukken, producten adviseren en verkopen. INSCHRIJVEN
ECONOMIE & ORGANISATIE
Logistiek duaal
VOEDING & HORECA
Restaurant en keuken duaal

OPLEIDINGEN SPECIALISATIEJAAR (7DE JAAR)

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
Verzorgende/zorgkundige duaal
VOEDING & HORECA
Kok duaal
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
Kapper-stylist duaal
ECONOMIE & ORGANISATIE
Logistiek assistent magazijn duaal
Wat is duaal leren?

Duaal leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs. Algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring vormen één geheel. Je verwerft de vaardigheden die je nodig hebt om je kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school.

Per duale opleiding is er een standaardtraject, dat bepaalt hoe de invulling er uit moet zien: aantal uren les, aantal uren gaan werken en soms ook aard van het werk.

In het gewone DBSO oefen je alle competenties in op school. Daarna pas je ze pas toe op het werk. In duaal leren wordt in samenspraak met de werkplek een verdeling gemaakt van wat je leert op school, en wat op de werkplek. Je wordt op het werk begeleid door een ervaren mentor.

KLASSE: schoolbank op de werkplek
Mag ik starten in het duaal leren?

Je kan van het voltijds secundair onderwijs naar het deeltijds onderwijs overstappen vanaf 15 of 16 jaar.

Om met de duale opleiding Zorgkundige te starten moet je eerst geslaagd zijn in een 6e jaar TSO of BSO van het studiegebied Personenzorg.

De klassenraad of het begeleidingsteam adviseert of je klaar bent voor duaal leren. 

Om met duaal leren te starten is arbeidsrijpheid en zelfdiscipline een absolute voorwaarde. De motivatie om te leren en te gaan werken moet er zijn.

Je overeenkomst werken & leren

Als je leren en werken combineert, sluit je een overeenkomst af met je werkgever en de school. Soms krijg je ook een loon.

Diploma's en studiebewijzen in het duaal leren
  • Attest verworven competenties
  • Deelcertificaat
  • Certificaat
  • Getuigschrift tweede graad
  • Studiegetuigschrift derde graad
  • Diploma Secundair Onderwijs
Wat doe ik na mijn opleiding in het duaal leren?

De meeste leerlingen gaan na hun deeltijdse opleiding direct werken.

Afhankelijk van je behaalde studiebewijzen kan je ook verder gaan studeren. Terug naar het secundair onderwijs bijvoorbeeld. Of verder studeren in het hoger (beroeps)onderwijs of het volwassenenonderwijs

deeltijds beroepssecundair onderwijs versus duaal leren