Duaal Leren | WERKEN & LEREN

werken & leren - duaal leren

In het Duaal Leren volg je een vast traject waarin je ook een deel van je theorielessen op de werkvloer krijgt.

Campus Nekkerspoel

We kijken goed naar de wensen en vaardigheden van elke leerling afzonderlijk. Door die persoonlijke aanpak en individuele begeleiding brengen we het talent van elke leerling naar de voorgrond.Leraar praktijk

 

virus icoon

CORONAVIRUS UPDATE | WIJ BLIJVEN BEREIKBAAR voor de sectoren, de werkgevers, de mentoren en de begeleiders op de werkplekken.

Tewerkstellingbegeleiding (DBSO en duaal):

Leerlingenbegeleiding:

Coördinator:

 

Onze opleidingen in Duaal Leren
Horeca
Kok
7e jaar BSO
duaal leren - 1 jaar
ℹ Onderwijskiezer
Bouw
Ruwbouw
3e graad BSO
duaal leren - 2 jaar
Onderwijskiezer
Schoonheid
Haarverzorging
3e graad BSO
duaal leren - 2 jaar
Onderwijskiezer
Kapper-stylist
7e graad BSO
duaal leren - 1 jaar
Onderwijskiezer
Gezondheid & verzorging
Zorgkundige
7e jaar BSO
duaal leren - 1 jaar
Onderwijskiezer
Transport & logistiek
Logistiek
3e graad BSO
duaal leren - 2 jaar
Onderwijskiezer
Wat is duaal leren?

Duaal leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs. Algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring vormen één geheel. Je verwerft de vaardigheden die je nodig hebt om je kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school.

Per duale opleiding is er een standaardtraject, dat bepaalt hoe de invulling er uit moet zien: aantal uren les, aantal uren gaan werken en soms ook aard van het werk.

In het gewone DBSO oefen je alle competenties in op school. Daarna pas je ze pas toe op het werk. In duaal leren wordt in samenspraak met de werkplek een verdeling gemaakt van wat je leert op school, en wat op de werkplek. Je wordt op het werk begeleid door een ervaren mentor.

KLASSE: schoolbank op de werkplek
Mag ik starten in het duaal leren?

Je kan van het voltijds secundair onderwijs naar het deeltijds onderwijs overstappen vanaf 15 of 16 jaar.

Om met de duale opleiding Zorgkundige te starten moet je eerst geslaagd zijn in een 6e jaar TSO of BSO van het studiegebied Personenzorg.

De klassenraad of het begeleidingsteam adviseert of je klaar bent voor duaal leren. 

Om met duaal leren te starten is arbeidsrijpheid en zelfdiscipline een absolute voorwaarde. De motivatie om te leren en te gaan werken moet er zijn.

Je overeenkomst werken & leren

Als je leren en werken combineert, sluit je een overeenkomst af met je werkgever en de school. Soms krijg je ook een loon.

Diploma's en studiebewijzen in het duaal leren
  • Attest verworven competenties
  • Deelcertificaat
  • Certificaat
  • Getuigschrift tweede graad
  • Studiegetuigschrift derde graad
  • Diploma Secundair Onderwijs
Wat doe ik na mijn opleiding in het duaal leren?

De meeste leerlingen gaan na hun deeltijdse opleiding direct werken.

Afhankelijk van je behaalde studiebewijzen kan je ook verder gaan studeren. Terug naar het secundair onderwijs bijvoorbeeld. Of verder studeren in het hoger (beroeps)onderwijs of het volwassenenonderwijs

deeltijds beroepssecundair onderwijs versus duaal leren