De waarden van BA - vier kernopdrachten

Bij Busleyden Atheneum vertrekken we vanuit de vier kernopdrachten van onderwijs. Daarrond bouwen wij onze werking. Die kernopdrachten zijn: TALENTENPORTFOLIO, LEERVERMOGEN, KWALIFICATIE & BETROKKENHEID.

... Focus op talent

We ontwikkelen, passioneren en regisseren talenten en oriënteren vanuit die talenten de studie.

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA-verhaal: "Voor elk talent een campus".

BUSLEYDEN ATHENEUM WIL ELKE LEERLING BEGELEIDEN NAAR EEN STUDIETRAJECT DAT AANSLUIT BIJ ZIJN INTERESSES, MOGELIJKHEDEN EN TALENTEN. Dat betekent dat je ook volop de ruimte krijgt om je talenten op school te ontdekken en te ontwikkelen. Dit gebeurt in de lessen, maar ook via allerlei activiteiten en projecten die leerlingen zelf voorstellen en organiseren.

Reken maar dat al die creativiteit zorgt voor een heel levendige en dynamische sfeer op onze campussen.

... Klaar voor je toekomst

We streven leerdoelen na die maatschappelijk relevant zijn in functie van de arbeidsmarkt, het vervolgonderwijs en persoonlijke ontwikkeling.

Bij Busleyden Atheneum engageren we ons om elke leerling optimaal te begeleiden. ELKE LEERLING MOET ZO GOED MOGELIJK EN OP MAAT VAN ZIJN MOGELIJKHEDEN DE SCHOOL VERLATEN MET EEN DIPLOMA, EEN GETUIGSCHRIFT OF EEN KWALIFICATIE.

In Busleyden Atheneum brengen we je de kennis, vaardigheden en attitudes bij die je nodig hebt om het te maken in je latere leven. Zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. We werken heel competentiegericht. Met kwaliteitsvolle lessen en projecten die nauw aansluiten bij de ervaringswereld van jongeren, de maatschappelijke actualiteit en de verwachtingen van de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs. Je krijgt dus een stevige rugzak mee.

... Elke stem telt

We bevorderen de betrokkenheid van leerlingen, ouders en personeel in een goede leer- en leefgemeenschap.

Iedereen baas? Dat gaat wat ver. BUSLEYDEN ATHENEUM HEEFT WEL EEN CULTUUR WAARIN OVERLEG EN PARTICIPATIE HEEL BELANGRIJK ZIJN. Onze leerlingenraden realiseren projecten die het leven op school voor iedereen aangenamer maken.

Ze geven ook advies over het beleid. Zo leer je samen met je medeleerlingen verantwoordelijkheid nemen voor het reilen en zeilen op school. Inspraak impliceert immers niet alleen rechten, maar ook plichten.

Lees verder

... Begeleiding op maat

We stimuleren het leervermogen door een begeleiding op maat van de individuele leerling.

Busleyden Atheneum wil voor alle leerlingen een krachtige leeromgeving creëren. EEN LEEROMGEVING DIE LEVENSECHT EN GEVARIEERD IS, DIE UITNODIGT TOT ACTIVITEIT EN CREATIVITEIT EN LEERLINGEN AANMOEDIGT OM HUN LEERPROCES ZELF IN HANDEN TE NEMEN. Dat vraagt om een aanpak-op-maat. Leerlingen leren immers niet allemaal even snel. De éne heeft extra uitdaging nodig, de andere extra ondersteuning. Differentiatie is dus heel belangrijk. En ook EEN STERKE, LAAGDREMPELIGE LEERLINGENBEGELEIDING.

Lees verder