De officiële toelatingsvoorwaarden

 

1e jaar | 2e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 5e jaar | 6e jaar

DBSO | 7e jaar BSO | Se-n-Se | HBO5

  

1e JAAR

 

1A

Je mag starten in dit studiejaar als aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan is.

 • Je bezit een getuigschrift basisonderwijs in gewoon of buitengewoon onderwijs.
 • Je bent niet geslaagd in het 6de jaar basisonderwijs maar je kreeg een gunstig advies van de toelatingsklassenraad én je bent akkoord met het advies van het CLB.

 

1B

Je mag starten in dit studiejaar als aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan is.

 • Je bezit een getuigschrift basisonderwijs in gewoon of buitengewoon onderwijs en je bent akkoord met het advies van het CLB.
 • Je bent niet geslaagd in het 6de leerjaar basisonderwijs.
 • Op 31 december volgend op de inschrijving ben je 12 jaar oud.

  

2e JAAR

 

2A

Je mag starten in dit studiejaar als aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan is.

 • Je bent geslaagd in 1A.
 • Je bent geslaagd in het 2e beroepsvoorbereidend jaar (2B) én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.
 • Je komt uit het BuSO én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.

 

2BVL

Je mag starten in dit studiejaar als aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan is.

 • Je hebt 1A of 1B beëindigd.
 • Op 31 december volgend op de inschrijving ben je 14 jaar oud én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.
 • Je komt uit het BuSO én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.

ℹ In 2B met optie Hotel-Bakkerij-Slagerij zal je vaak met voedingsmiddelen werken. Daarom moet jouw huisarts een medisch attest voor je invullen.

pdf bestandMedisch attest (voeding) voor leerlingen (432 kB)

  

3e JAAR

 

3 Sociale & Technische Wetenschappen
3 Techniek Wetenschappen
3 Business & Economics

Je mag starten in dit studiejaar als aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan is.

 • Je bent geslaagd in 2A.
 • Je bent geslaagd in een 3de jaar BSO én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.
 • Je komt uit het BuSO én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.

 

3 Voeding-Verzorging
3 Kantoor
3 Restaurant & Keuken
3 Haarzorg

Je mag starten in dit studiejaar als aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan is.

 • Je bent geslaagd in 2A.
 • Je bent geslaagd in het 2e beroepsvoorbereidend jaar (2BVL).
 • Op 31 december volgend op je inschrijving, ben je 15 jaar én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.
 • Je komt uit het BuSO én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.

In  3RK zal je vaak met voedingsmiddelen werken. Daarom moet jouw huisarts een medisch attest voor je invullen.

pdf bestandMedisch attest (voeding) voor leerlingen (432 kB)

  

4e JAAR

 

4 Sociale & Technische Wetenschappen
4 Techniek Wetenschappen
4 Handel

Je mag starten in dit studiejaar als aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan is.

 • Je bent geslaagd in een 3de jaar ASO, TSO, KSO.
 • Je bent geslaagd in een 4de jaar BSO én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.
 • Je komt uit het BuSO én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.
 • Je hebt een getuigschrift van de 2de graad deeltijds onderwijs.

 

4 Voeding-Verzorging
4 Kantoor
4 Restaurant & Keuken
4 Haarzorg

Je mag starten in dit studiejaar als aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan is.

 • Je bent geslaagd in een 3de jaar ASO, TSO, KSO of BSO.
 • Je komt uit het BuSO én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.

In 4RK zal je vaak met voedingsmiddelen werken. Daarom moet jouw huisarts een medisch attest voor je invullen.

pdf bestandMedisch attest (voeding) voor leerlingen (432 kB)

  

5e JAAR

 

5 Gezondheids- en Welzijnswetenschappen
5 Sociale & Technische Wetenschappen
5 Farmaceutisch-technisch Assistent
5 Chemie
5 Handel
5 Jeugd- en gehandicaptenzorg
5 Informaticabeheer

Je mag starten in dit studiejaar als aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan is.

 • Je bent geslaagd in een 4de jaar ASO, TSO, KSO.
 • Je bent geslaagd in een 6de jaar BSO én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.
 • Je komt uit het BuSO én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.

 

5 Verzorging
5 Organisatiehulp
5 Kantoor
5 Restaurant & Keuken
5 Haarzorg

Je mag starten in dit studiejaar als aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan is.

 • Je bent geslaagd in een 4de jaar ASO, TSO, KSO, BSO.
 • Je komt uit het BuSO én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.
 • Je hebt een getuigschrift van de 2de graad deeltijds onderwijs én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.
 • Je hebt een getuigschift van de examencommissie én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.

 In 5RK zal je vaak met voedingsmiddelen werken. Daarom moet jouw huisarts een medisch attest voor je invullen.

pdf bestandMedisch attest (voeding) voor leerlingen (432 kB)

  

6e JAAR

 

6 Gezondheids- En Welzijnswetenschappen
6 Sociale & Technische Wetenschappen
6 Farmaceutisch-Technisch Assistent
6 Chemie
6 Handel
6 Jeugd- en gehandicaptenzorg
6 Informaticabeheer

Je mag starten in dit studiejaar als aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan is.

 • Je bent geslaagd in het 5de jaar van dezelfde studierichting.
 • Je bent geslaagd in het 5de jaar van een andere studierichting TSO uit hetzelfde studiegebied én je kreeg een gunstig advies van onze klassentoelatingsraad.
 • Je bent geslaagd in het 5de jaar van een andere studierichting uit een ander studiegebied én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad (we houden rekening met het advies van de delibererende klassenraad en met ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen).
 • Je komt uit het BUSO én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsraad.

 

6 Verzorging
6 Organisatiehulp
6 Kantoor
6 Restaurant & Keuken
6 Haarzorg

Je mag starten in dit studiejaar als aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan is.

 • Je bent geslaagd in 5VZ/5OH.
 • Je bent geslaagd in het 5de jaar van een andere studierichting BSO uit hetzelfde studiegebied én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.
 • Je bent geslaagd in het 5de jaar van een studierichting TSO uit hetzelfde studiegebied én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.
 • Je bent geslaagd in het 5de jaar van een studierichting ASO, TSO, KSO, BSO uit een ander studiegebied én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad (we houden rekening met het advies van de delibererende klassenraad en met ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen).
 • Je komt uit het BUSO én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsraad.

In 6RK zal je vaak met voedingsmiddelen werken. Daarom moet jouw huisarts een medisch attest voor je invullen.

pdf bestandMedisch attest (voeding) voor leerlingen (432 kB)

  

Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs

Leren & Werken

Je mag starten in het deeltijds beroeps secundair onderwijs als aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan is.

 • Je bent 16 jaar.
 • Je 15 jaar én je hebt de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs afgewerkt (zelfs al behaalde je een C-attest in het 2e jaar).

Als je pas op 18 jaar of ouder voor het eerst kiest voor het DBSO, kan je alleen een traject volgen met echte arbeidservaring.

Deeltijds onderwijs kan je volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 jaar wordt.

In sommige van onze opleidingen werk je met voedingsmiddelen. Dan moet jouw huisarts een medisch attest voor je invullen.

pdf bestandMedisch attest (voeding) voor leerlingen (432 kB)

  

7e JAAR BSO

 

7 Thuis- en Bejaardenzorg / Zorgkundige

Je mag starten in dit studiejaar als aan de volgende voorwaarde voldaan is.

 

7 Kantooradministratie & gegevensbeheer
7 Haarstilist
7 Specialiteitenrestaurant

Je mag starten in dit studiejaar als aan de volgende voorwaarde voldaan is.

Je bent geslaagd in een 6e jaar TSO of BSO van hetzelfde studiegebied.
Je bent geslaagd in een 6e jaar TSO of BSO van een studierichting uit een ander studiegebied én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsklassenraad.

 In 7SR zal je vaak met voedingsmiddelen werken. Daarom moet jouw huisarts een medisch attest voor je invullen.

pdf bestandMedisch attest (voeding) voor leerlingen (432 kB)

 

7 Kinderzorg
7 Organisatie-assistentie

Je mag starten in dit studiejaar als aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan is.

 • Je bent geslaagd in een 6de jaar ASO.
 • Je bent geslaagd in een 6de jaar TSO of BSO van het studiegebied Personenzorg.
 • Je bent geslaagd in een 6de jaar TSO of BSO van een verwante studierichting én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsraad.
 • Je bent geslaagd in een 6de jaar TSO of BSO én je hebt de 1e module in het HBO5 Verpleegkunde gevolgd én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsraad.
 • Je bent geslaagd in een 6de jaar TSO of BSO én je hebt het 1e jaar Bachelor in een aanverwante opleiding gevolgd (bijvoorbeeld verpleegkunde, kleuteronderwijs of een andere lerarenopleiding) én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsraad.

 

7 Veiligheidsberoepen

Je mag starten in dit studiejaar als aan AL deze voorwaarden voldaan is.

 • Je bent in het bezit zijn van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de 3 de graad.
 • Je bent in het bezit zijn van een uittreksel uit het strafregister, model 1 (max 6 maand oud).
 • Je bent in het bezit van een medisch attest van lichamelijke geschiktheid, uitgereikt door je huisarts.
 • Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europse Unie én je hoofdverblijfsplaats is in een lidstaat van de Europse Unie
 • Je wordt toegelaten door de klassenraad.
 • Bijzondere toelatingsvoorwaarde: je hebt, met goed gevolg, een door SELOR afgenomen en geattesteerd psychotechnisch onderzoek ondergaan.

  

Se-N-Se

 

7 Apotheekassistent (Se-N-Se)

Je mag starten in dit studiejaar als aan de volgende voorwaarden voldaan is.

 • Je bezit een diploma secundair onderwijs.

 

7 Leefgroepenwerking (Se-N-Se)

Je mag starten in dit studiejaar als aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan is.

 • Je bezit een diploma secundair onderwijs uit het studiegebied Personenzorg.
 • Je bezit een diploma secundair onderwijs van een aanverwante studierichting uit een ander studiegebied dan het studiegebied Personenzorg én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsraad.
 • Je bezit een diploma secundair onderwijs uit een niet-aanverwante studierichting, kan aantonen dat je elders verworven competenties en/of kwalificaties hebt (je bent bijvoorbeeld geslaagd in de 1e fase van de bachelor Orthopedagogie) én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsraad.
 • Je bezit géén diploma secundair onderwijs maar je kan wél aantonen dat je elders verworven competenties en/of kwalificaties hebt én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsraad.
 • Heb je geen diploma secundair onderwijs? In principe kan je dan ook het certificaat Leefgroepenwerking behalen na een gunstig advies van onze toelatingsraad én op voorwaarde dat je slaagde voor een toelatingsproef. 

 

7 Tandartsassistentie (Se-N-Se)

Je mag starten in dit studiejaar als aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan is.

 • Je bezit een diploma secundair onderwijs uit het studiegebied Personenzorg.
 • Je bezit een diploma secundair onderwijs  uit een ander studiegebied dan het studiegebied Personenzorg  én je kreeg een gunstig advies van de toelatingsraad.
 • Je bezit GEEN diploma secundair onderwijs maar je kan aantonen dat je elders verworven competenties en/of kwalificaties hebt (bv. een getuigschrift 3e graad Verzorging) én je kreeg een gunstig advies van onze toelatingsraad.
 • Heb je GEEN diploma secundair onderwijs? In principe kan je dan ook het certificaat Tandartsassistent behalen na een gunstig advies van onze toelatingsraad als je slaagde voor een toelatingsproef. 

  

HBO5 Verpleegkunde

 

Starten met de opleiding HBO5 Verpleegkunde

Je mag starten in de opleiding verpleegkunde wanneer je niet meer leerplichtig bent. Dat wil zeggen dat je

 • dit jaar 18 jaar wordt als je de opleiding wil starten op 1 september.
 • al 18 jaar bent als je de opleiding wil starten op 1 februari.
 • als je nog geen 18 bent of wordt, al een diploma secundair onderwijs hebt.

Verder moet je voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden.

 • Je bezit een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.
 • Je bezit een diploma secundair onderwijs.
 • Je bent geslaagd in een toelatingsproef.
 • Je bezit een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden.
 • Je bezit een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden.
 • Je bezit een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie.
 • Je bezit een certificaat van het hoger beroepsonderwijs.
 • Je bezit een diploma van het hoger beroepsonderwijs.
 • Je bezit een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan.
 • Je bezit een diploma van bachelor of master.
 • Je bezit een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de studiebewijzen die we hierboven vermelden. Heb je een dergelijke dergelijke erkenning niet, dan kan de toelatingsklassenraad personen die in een land buiten de Europese Unie een studiebewijs hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toch toelaten tot de opleiding.

 

Naar een volgende module in de opleiding HBO5 Verpleegkunde

Je mag naar een volgende module in de opleiding verpleegkunde als aan 1 van deze voorwaarden voldaan is.

 • Je bezit het deelcertificaat van de voorgaande module(s).
 • Je bezit een studiebewijs van een andere opleidings- of vormingsinstelling. De toelatingsklassenraad bepaalt welke studiebewijzen toegang geven tot de module.
 • De toelatingsklassenraad oordeelt dat je beschikt over een studiebewijs uit het onderwijs of uit een andere opleidings- of vormingsinstelling waaruit blijkt dat je over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om de module aan te vangen.
 • De toelatingsklassenraad oordeelt op basis van een toelatingsproef dat je de nodige ervaring hebt verworven die je toelaat de module te volgen.
 • Je hebt een attest van vrijstelling voor die module die je niet hebt gevolgd.

 

vraag

Nog niet zeker of je mag starten in de studierichting die je kiest? Contacteer ons!