Opleidingen In Campus Caputsteen

Laat je opleiding aansluiten bij
jouw talenten & interesses!

Want bij heel wat van deze opleidingen kan je verschillende studie-opties kiezen.

 

Op Campus Caputsteen bieden we alle studierichtingen aan in methodeonderwijs. Er is veel aandacht voor lerend ontdekken. Leren is niet enkel opnemen wat anderen bedacht hebben.

Hier leer je zelfstandig onderzoeken en daar met anderen over te communiceren. De leerkracht bepaalt niet eenzijdig wat er gebeurt. Leerlingen en leerkrachten plannen in democratisch en coöperatief overleg het leerproces.

De aangeboden leerstof is steeds dezelfde als in traditionele klassen. Via een innovatieve en projectmatige aanpak bereik je dezelfde eindtermen.

Lees meer over ons methodeonderwijs

 

studeren na het 6e jaar