voor elk talent een campusvoor elk talent een campus

campus botaniek

Op Campus Botaniek draait alles rond ZORGEN en wetenschap.

Campus Botaniek gaat over mensen. Empathie & verzorgen staan hier centraal. Leerlingen van Campus Botaniek bouwen voornamelijk een toekomst uit in de zorgsector. Ze stromen door naar de arbeidsmarkt of specialiseren zich verder, bijvoorbeeld tot verpleegkundige, laborant of leraar. En daar is ook een stevige dosis wetenschappelijke kennis voor nodig. Campus Botaniek combineert dus aandacht voor zorg met aandacht voor wetenschap.

campus caputsteen

Op Campus Caputsteen draait alles rond CREËREN.

Op deze campus wordt de leerstof waar mogelijk in projecten gegoten.  Teamspirit & creativiteit staan hier centraal. Hier kan je methodeonderwijs volgen maar ook echte kunstrichtingen.

Leerlingen van Campus Caputsteen stromen vaak door naar studies aan hogescholen en universiteiten en/of sectoren waarin vindingrijkheid en kunstzinnigheid worden gewaardeerd.

campus debeemden

Op Campus De Beemden draait alles rond BUITEN-GEWOON LEREN.

Omdat iedere jongere anders leert, biedt Campus De Beemden persoonsgerichte leertrajecten aan. Zo kan elke jongere een diploma halen en als jongvolwassene zijn start in de samenleving maken. Campus De Beemden geeft aangepast zorgonderwijs aan jongeren van 13 tot 21 jaar die het niet gemakkelijk hebben om op een klassieke manier les te volgen.

Busleyden Atheneum | Campus De Beemden was vroeger BuSO De Beemden.

campus nekkerspoel

Op Campus Nekkerspoel draait alles rond WERKEN & LEREN.

Campus Nekkerspoel is een Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO).

In ons Deeltijds BeroepsSecundair Onderwijs (DBSO) volgen onze  leerlingen 2 dagen per week les op school.  De rest van de week werken ze of bereiden we hen voor op gaan werken. Ze volgen een opleiding op hun maat.

Met Duaal Leren bieden we onze leerlingen een vast traject waarin ze ook les volgen op hun werkplaats.

Op Campus Nekkerspoel  begeleiden we onze leerlingen intensief om aangename en competente werknemers te worden.

Busleyden Atheneum | Campus Nekkerspoel was vroeger CDO Spoor 5.

campus stassart

Op Campus Stassart draait alles rond DOEN, mens & welzijn en lifestyle.

Dit is de campus voor actieve jongeren. Doeners gaan immers het liefst meteen aan de slag. Teamteaching, ervaringsgericht leren, welbevinden en gepersonaliseerde leerpaden maken elke dag deel uit van ons onderwijs. Werkplekleren en stages bereiden je prima voor op de arbeidsmarkt of op het vervolgonderwijs.

campus pitzemburg

Op Campus Pitzemburg draait alles rond DENKEN.

Hier gaan we vrij academisch te werk. Reflecteren, onderzoeken en kennis verwerven staan centraal. Leerlingen op Campus Pitzemburg stromen door naar hoger onderwijs en universiteit.

campus zandpoort

Op Campus Zandpoort draait alles rond ONDERNEMEN.

Op deze campus gaat het over de bedrijfswereld. Ondernemerschap en informatiebeheer staan hier centraal. Leerlingen op Campus Zandpoort stromen door naar hoger onderwijs en universiteit en/of beroepen die gerelateerd zijn aan het economische leven.

profielbeeld hbo5

Busleyden Atheneum | Campus Botaniek biedt, in samenwerking met Erasmus Hogeschool, op 2 locaties de opleiding HBO5 Verpleegkunde aan. In Mechelen en in Jette

✒︎

In Mechelen noemen ze Campus Botaniek soms nog "de verpleegstersschool".  In 2014 verhuisde de opleiding HBO5 Verpleegkunde naar een eigen gebouw, met eigen faciliteiten voor de studenten. Toch blijft de band met de oude campus nog even hecht. Veel leerlingen van Campus Botaniek stromen door naar HBO5 Verpleegkunde.

✒︎

Onze opleiding HBO5 Verpleegkunde duurt 3 jaar en bestaat uit 5 modules. Na je studie behaal je het Diploma van Gegradueerde in de Verpleegkunde. Dankzij de modulaire opbouw van het lesprogramma is het volgen van onze opleiding HBO5 Verpleegkunde erg flexibel. En bovendien, wie kiest voor HBO5 Verpleegkunde, kiest  voor 100% werkzekerheid.