BuSO Opleidingsvorm 4 | Auti-klassen 1e graad A & B

cCaput-1&2-graad_.jpg

In opleidingsvorm 4 (OV4) volgen leerlingen zonder verstandelijke beperking een gewone studierichtingen uit het voltijds secundair onderwijs. 

Campus De Beemden en Campus Pitzemburg specialiseren zich in opleidingen OV4 voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (type 9). Dit zijn onze auti-klassen.

De opleiding is gericht op:

  • maatschappelijk functioneren en participeren, eventueel in een omgeving met ondersteuning.
  • vervolgonderwijs of werken in een gewone werkomgeving, eventueel met ondersteuning.

We organiseren deze opleidingen:

  • 1e & 2e jaar A-stroom in Campus Pitzemburg
  • 1e & 2e jaar A-stroom in Campus De Beemden
  • 1e & 2e jaar B-stroom in Campus De Beemden
Mag je zomaar starten in het BuSO?

Het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) richt zich tot jongeren van 13 tot 21 jaar met een handicap of met leer- of opvoedingsmoeilijkheden.

Om in het BuSO te kunnen inschrijven, heb je een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Enkel de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) mogen een inschrijvingsverslag opstellen.

Uit dat verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet voldoende zijn om je kind de gewone leerdoelen te laten halen in een gewone school.

Als je wil  inschrijven in onze auti-klassen, moet je in het bezit zijn van een Verslag (M-Decreet) van het CLB voor opleidingsvorm 4. Als je dit attest bij inschrijving nog niet kan voorleggen, volstaat een schriftelijke verklaring van het CLB dat je het attest gaat krijgen.

Wil je meer weten over deze opleiding?

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons in Campus De Beemden of in Campus Pitzemburg.

Stel je vraag aan Chris Gysemans,  015 202 113, chris.gysemans@bapitzemburg.be

Campus de Beemden

Campus Pitzemburg