BuSO ABO | Alternerende Beroepsopleiding in OV3

BUSO ABO

In opleidingsvorm 3 (OV3) geven we de leerlingen een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu.

Na het 5e jaar in OV3 kan een leerling de alternerende beroepsopleiding (ABO) van 1 jaar volgen.

Deze ABO-opleiding bestaat uit 2 onderdelen:

  • 2 dagen leren op school ( 7u  beroepsgerichte vorming en 7u algemene vorming)
  • 3 dagen stage op de werkvloer
Waarom zou ik ABO volgen?

De ABO-cursist die de alternerende beroepsopleiding volgt:

  • wordt door het departement onderwijs beschouwd als voltijdse regelmatige leerling.
  • behoudt het recht op kinderbijslag.
  • is al ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, maar wordt niet opgeroepen (niet inzetbaar wegens opleiding).
  • doorloopt tijdens het ABO-jaar al een groot deel van zijn beroepsinschakelingstijd.
  • heeft na het verlopen van de beroepsinschakelingstijd recht op een inschakelingsuitkering.

De ABO-cursist die slaagt :

  • behaalt het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding.
  • krijgt een motivatiepremie van 500 euro van het Europees Sociaal Fonds (na voldoende uren stage).

Als je ervaring hebt opgedaan in je vak, dan vind je véél makkelijker werk. 

Wil je meer weten over deze opleiding?

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

Hier vind je deze opleiding

Campus de Beemden

met de bus naar Campus De Beemden