B-stroom autiklassen | Campus De Beemden

cCaput-1&2-graad_.jpg

 

Op 1 september 2019 startte de hervorming van het secundair onderwijs in het 1e jaar. Vanaf 1 september 2021 hebben we dus een NIEUW 3e JAAR. Géén aardverschuiving bij Busleyden Atheneum. De belangrijkste nieuwigheden passen wij al jarenlang toe. We maken wel graag van de hervorming gebruik om de speerpunten van ons pedagogisch project nog wat aan te scherpen. Zo versterken we de leerkansen van al onze leerlingen!

 

Campus De Beemden is onze campus voor buitengewoon onderwijs. Hier richten we onze 1e graad B  in op maat van kinderen met ASS

De leerlingen volgen het gewone leerprogramma van het secundair onderwijs. Leraren en begeleiders met affiniteit met ASS zijn aanwezig en zullen zich hierin steeds verder professionaliseren.

De lessen gaan door in een vast, prikkelarm leslokaal. De schooldagen bevatten een duidelijke dag- en lesstructuur. Pauzes en speeltijden verlopen in alle rust. De leerstof wordt aangeboden volgens de leerstijl en onderwijsbehoefte van het kind.

Lees verder over de auti-klas...

wordcloud_DEB_1B_2B_autiklas

 

De auti-klassen van de 1e en 2e graad B-stroom in Campus De Beemden bereiden onze leerlingen voor op verder studeren in de 3e graad (en eventueel al 2e graad) van het beroepssecundair onderwijs (BSO).

 

LESSENTABEL
Campus DE BEEMDEN | 1e graad B-stroom - autiklas
1B 2B
Frans
2 2
Engels
2 2
STEM
5  
STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. In deze lessen gaat het vooral over techniek in de breedste zin van het woord.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Godsdienst of zedenleer
2 2
Artistieke vorming
2 1
Lichamelijke opvoeding
2 2
Project Algemene Vakken (PAV)
10 6
In Project Algemene Vakken brengen we onder meer Geschiedenis, Aardrijkskunde en Wetenschappen samen. In deze lessen besteden we ook veel aandacht aan sociale vaardigheden in een ASS-context.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
PAV - differentiatie
2 2
In PAV-differentiatie brengen we Nederlands en Wiskunde samen. We werken in niveaugroepen voor rekenvaardigheden en taalvaardigheden.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Project
3 3
Via projecten komen de doelen voor burgerzin, cultuur, mediawijsheid, ondernemingszin, gezondheid en financieel-economische competenties aan bod.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminaries
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminaries Les(s) Is More: "sociale vaardigheden"
2 2
Deze lessen gaan over "wie ben ik"? Hoe kom ik voor mezelf op? Hoe kan ik met de aangereikte tools mijn mannetje staan? Samen met jou ontwikkelen we jouw autismepaspoort. Zo maken we je wegwijs in jouw "specifiek" autisme. Ook in de lessen PAV besteden we bijzondere aandacht aan sociale vaardigheden.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Basisoptie
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Dit is de basisoptie waarvoor je in het 2e jaar kiest bij Campus De Beemden.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
STEM-technieken
  5
Bij Campus De Beemden gaat de optie STEM-technieken over mechanica & elektriciteit en over houttechnieken.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Maatschappij & Welzijn
  5

 

In het seminarie sociale vaardigheden werken we aan de weerbaarheid van onze leerlingen. We bereiden onze leerlingen voor op deelname aan het "gewone" secundair onderwijs buiten de auti-klassen.

 

Campus de Beemden

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

BA-burgertijd

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

Les(s) is More

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more. 

les(s) is more

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

BA_mijntalent

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

BA-opmijnmaat

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.