1e & 2e jaar | B-stroom

cCaput-1&2-graad_.jpg

 

Op 1 september 2019 startte de hervorming van het secundair onderwijs in het 1e jaar. Vanaf 1 september 2021 hebben we dus een NIEUW 3e JAAR. Géén aardverschuiving bij Busleyden Atheneum. De belangrijkste nieuwigheden passen wij al jarenlang toe. We maken wel graag van de hervorming gebruik om de speerpunten van ons pedagogisch project nog wat aan te scherpen. Zo versterken we de leerkansen van al onze leerlingen!

 

 

1B & 2B | Campus Botaniek
Bij Campus Botaniek sluit je keuze aan bij je interesse voor mens en gezondheid. Campus Botaniek combineert zorg en wetenschap. Lees verder...

1B & 2B autiklas | Campus De Beemden
Campus De Beemden is onze campus voor buitengewoon onderwijs. Hier richten we onze 1e graad B  in op maat van kinderen met ASS. We bereiden onze leerlingen voor op verder studeren in de 2e en de 3e graad van het BSO. Lees verder...

1B & 2B | Campus Stassart
Campus Stassart is onze lifestyle campus. Je keuze sluit hier aan bij je interesse voor horeca, verzorgen en administratie. Lees verder...

 

 

 

 

 

WAT IS DE B-STROOM?

In een eerste leerjaar B zitten minder leerlingen dan in een A-klas. Hierdoor kunnen de leerkrachten meer rekening houden met jouw individuele vragen. De begeleiding is dus intensiever. De algemene vakken zitten vaak in PAV (project algemene vakken). Daarnaast ligt de klemtoon vooral op 'het praktisch bezig zijn’.

Als je slaagt in 1B, dan kan je naar 1A of naar 2B.

2B is het beroepsvoorbereidend jaar. Bij Busleyden Atheneum kies je in 2B lessen die mooi aansluiten bij onze opleidingen in de 2e graad BSO.

VAN BASISSCHOOL NAAR 2E GRAAD
pad 1e graad
OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

BA-burgertijd

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

BA_mijntalent

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more. 

les(s) is more

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

BA-opmijnmaat

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.