1e & 2e jaar | A-stroom

cCaput-1&2-graad_.jpg

 

Op 1 september 2019 startte de hervorming van het secundair onderwijs in het 1e jaar. Vanaf 1 september 2021 hebben we dus een NIEUW 3e JAAR. Géén aardverschuiving bij Busleyden Atheneum. De belangrijkste nieuwigheden passen wij al jarenlang toe. We maken wel graag van de hervorming gebruik om de speerpunten van ons pedagogisch project nog wat aan te scherpen. Zo versterken we de leerkansen van al onze leerlingen!

 

 

1A & 2A | Campus Botaniek
Bij Campus Botaniek sluit je keuze aan bij je interesse voor mens en gezondheid en je interesse voor wetenschappen. Campus Botaniek combineert zorg en wetenschap. Lees verder...

1A & 2A | Campus Caputsteen
Bij Campus Caputsteen ligt de klemtoon op Latijn, sport, wetenschap en kunst in een creatieve omgeving. Bij Campus Caputsteen volg je methodeonderwijs. Lees verder...

1A & 2A | Campus Pitzemburg
Bij Campus Pitzemburg kies je voor Latijn, wetenschappen, sport en sociale vorming. Campus Pitzemburg heeft goede internationale contacten. Lees verder...

1A & 2A auti-klas | Campus Pitzemburg
Campus Pitzemburg is onze campus met opleidingen die typisch voorbereiden op de universiteit en de hogeschool. We richten er onze 1e graad A eveneens in op maat van kinderen met ASS. We bereiden onze leerlingen voor op verder studeren in de 2e en de 3e graad van het ASO. Lees verder...

1A & 2A | Campus Stassart
Campus Stassart is onze campus voor Mens & Welzijn. Je keuze sluit hier aan bij je interesse voor horeca, lifestyle en personenzorg. Lees verder...

1A & 2A | Campus Zandpoort
Bij Campus Zandpoort sluit je keuze aan bij je interesse voor de zakenwereld. Campus Zandpoort specialiseert zich in organisationLees verder...

 

 

 

 

 

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

BA-burgertijd

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

BA_mijntalent

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

LES(S) IS MORE

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more. 

les(s) is more

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

BA-opmijnmaat

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.