1B & 2B | Campus Stassart (Cobe)

cobe
(COBE = CO-teaching in B)

 

Vanaf 1 september 2019 hebben we een NIEUW 1e JAAR want dan start de hervorming van het secundair onderwijs. Géén aardverschuiving bij Busleyden Atheneum. De belangrijkste nieuwigheden passen wij al jarenlang toe. We maken wel graag van de hervorming gebruik om de speerpunten van ons pedagogisch project nog wat aan te scherpen. Zo versterken we de leerkansen van al onze leerlingen!

 

 

Campus Stassart is onze campus voor Mens & Welzijn. Je keuze sluit hier aan bij je interesse voor horeca, lifestyle en personenzorg.

 

1B stassart

In de seminaries Les(s) Is More bij Campus Stassart gaan onze leerlingen op zoek naar hun interesses en talenten. Onze seminaries sluiten naadloos aan bij de kern van onze campus: mensen verwennen en verzorgen. Maar we verkennen niet alleen de lifestyle studies die onze campus aanbiedt maar spreken ook andere talenten aan. Op die manier wordt de overgang naar een andere campus of andere school veel makkelijker. 

 

LESSENTABEL
Campus STASSART | 1e graad B-stroom
NIEUWE 1B
▪ vanaf 2019 ▪
NIEUWE 2B
▪ vanaf 2020 ▪
Frans
2  
Techniek
4  
Godsdienst of zedenleer
2  
Crea
2  
In de cluster Crea wisselen Plastische Opvoeding en Muzikale Opvoeding elkaar af.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Lichamelijke opvoeding
2  
Project Algemene Vakken (PAV)
15  
In Project Algemene Vakken brengen we onder meer Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Wetenschappen en Nederlands samen.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminaries
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminarie "Mens & Welzijn"
1  
In het seminarie "Mens & Welzijn" werk je onder meer aan actief burgerschap en sociale vaardigheden. Dit seminarie gaat over kritisch denken, over je mannetje staan in onze maatschappij, over rechten en plichten, over omgaan met anderen en opkomen voor jezelf.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminaries Les(s) Is More
4  
Alle leerlingen volgen de seminaries Les(s) Is More gedurende het schooljaar.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden

 

Bij Campus Stassart volg je gedurende het schooljaar 6 seminaries.

Economie & Organisatie ◆ Over werken met een computer en het leven in een kantoor.

Voeding & Horeca ◆ Over eenvoudige gerechten bereiden, keukentoestellen gebruiken en tafeletiquette.

Verzorging ◆  Over een gezonde levensstijl, zorg dragen voor jezelf en zorg dragen voor anderen.

Haarzorg ◆ Over de basiskneepjes van haarverzorging en het kappersvak.

Techniek ◆ Over werken met gereedschappen, ICT en over technische constructies creëren.

Sport ◆ Over sport, weerbaarheid en een gezonde levensstijl.

 

Campus Stassart | OUDE 1e graad B-stroom
OUDE 1B OUDE 2B
▪ tot 2019 ▪
Godsdienst of zedenleer
  2
Frans
  2
Plastische opvoeding
  1
Muzikale opvoeding
  1
Project algemene vakken
  6
Nederlands
  1
Wiskunde
  1
Lichamelijke opvoeding
  3
2B | Haarzorg - Verzorging - Voeding
Haartooi
2
Praktijk haartooi
7
Verzorgingstechnieken
1
Praktijk verzorgingstechnieken
3
Voeding
1
Praktijk voeding
4
2B | Kantoor en verkoop - Verzorging - Voeding
Nederlands
+1
Dactylografie
3
Handel
5
Verzorgingstechnieken
1
Praktijk perzorgingstechnieken
3
Voeding
1
Praktijk voeding
4
2B | Hotel - Bakkerij - Slagerij
Hotel - Bakkerij - Slagerij
1
Hotel
1
Bakkerij
1
Slagerij
1
Praktijk hotel
8
Praktijk bakkerij
3
Praktijk slagerij
3

Campus Stassart

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

BA-burgertijd

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

Les(s) is More

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more. 

les(s) is more

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

BA_mijntalent

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

BA-opmijnmaat

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.