1B & 2B | Campus Botaniek

cCaput-1&2-graad_.jpg

Bij Campus Botaniek sluit je keuze aan bij je interesse voor mens en gezondheid. Bij Campus Botaniek werken we vooral rond gezondheid en verzorging.

1B 2B botaniek

Bij Campus Botaniek hechten we veel belang aan algemene vorming met het Project Algemene Vakken (PAV).

In het 1e jaar B voorzien we 2 lesuren remediëring voor PAV, met de focus op  taal en rekenen. Maar die uren kunnen ook worden gebruikt om aan andere vakken te werken. Zo kunnen we goed inspelen op de sterktes en zwaktes van al onze leerlingen. Tijdens deze remediëringsuren werken de leerlingen in kleine groepen.

 

Van het lager onderwijs naar Campus Botaniek
1e graad B + 2e graad VV - opleidingsfilm
LESSENTABEL
Campus Botaniek | 1e graad B-stroom
1B 2B
Project Algemene Vakken (PAV)
12 11
Frans
2 2
Engels
2 2
Techniek
4  
Godsdienst of zedenleer
2 2
Plastische opvoeding
2 1
Muzikale opvoeding
1  
Lichamelijke opvoeding
2 2
Remediëring & verdieping
2 1
We spelen in op de behoeften van elke leerling afzonderlijk voor talen en PAV.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminaries
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminarie "Verzorging, Voeding & Techniek"
3 1
Basisoptie
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
In het 2e jaar krijg  je bij Campus Botaniek deze vakken.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Zorg & Welzijn
  6
Expressie
  4

 

In het seminarie "Verzorging, Voeding & Techniek" ligt bij Campus Botaniek de klemtoon op talenten verkennen en leren kiezen. Op basis van een talentportfolio voorzien we workshops en snuffelmomenten in diverse studierichtingen binnen en buiten onze campus. Daarnaast verkennen we met alle leerlingen verschillende thema's en modules rond verzorging, voeding en techniek. Het seminarie "Verzorging, Voeding & Techniek" zorgt ervoor dat leerlingen een duidelijke studiekeuze kunnen maken in het tweede jaar. De volgende zaken komen ruim aan bod: initiatief nemen, ambitie, ondernemingszin, loopbaancompetenties, sociaal-relationele competenties, lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid, zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid.

In het 2e jaar wordt het vak ZORG & WELZIJN voor onze leerlingen erg belangrijk. Dit vak sluit volledig aan bij het zorg-profiel van onze campus.

Campus Botaniek

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

BA-burgertijd

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

Les(s) is More

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more. 

les(s) is more

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

BA_mijntalent

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

BA-opmijnmaat

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.