1B & 2B autiklas | Campus De Beemden

cCaput-1&2-graad_.jpg

 

Vanaf 1 september 2019 hebben we een NIEUW 1e JAAR want dan start de hervorming van het secundair onderwijs. Géén aardverschuiving bij Busleyden Atheneum. De belangrijkste nieuwigheden passen wij al jarenlang toe. We maken wel graag van de hervorming gebruik om de speerpunten van ons pedagogisch project nog wat aan te scherpen. Zo versterken we de leerkansen van al onze leerlingen!

 

Campus De Beemden is onze campus voor buitengewoon onderwijs. Hier richten we onze 1e graad B  in op maat van kinderen met ASS

De leerlingen volgen het gewone leerprogramma van het secundair onderwijs. Leraren en begeleiders met affiniteit met ASS zijn aanwezig en zullen zich hierin steeds verder professionaliseren.

De lessen gaan door in een vast, prikkelarm leslokaal. De schooldagen bevatten een duidelijke dag- en lesstructuur. Pauzes en speeltijden verlopen in alle rust. De leerstof wordt aangeboden volgens de leerstijl en onderwijsbehoefte van het kind.

Lees verder over de auti-klas...

wordcloud DEB_1B.png

 

De auti-klassen van de 1e graad B-stroom in Campus De Beemden bereiden onze leerlingen voor op verder studeren in de 2e en de 3e graad van het beroepssecundair onderwijs (BSO).

 

LESSENTABEL
Campus DE BEEMDEN | 1e graad B-stroom - autiklas
NIEUWE 1B
▪ vanaf 2019 ▪
NIEUWE 2B
▪ vanaf 2020 ▪
Frans
2  
Engels
2  
Techniek
5  
Godsdienst of zedenleer
2  
Plastische opvoeding
1  
Muzikale opvoeding
1  
Lichamelijke opvoeding
2  
Project Algemene Vakken (PAV)
13  
In Project Algemene Vakken brengen we onder meer Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Wetenschappen en Nederlands samen.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminaries
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminaries Les(s) Is More: "sociale vaardigheden"
4  
Deze lessen gaan over kritisch denken, over je mannetje staan in onze maatschappij, over rechten en plichten, over omgaan met anderen en opkomen voor jezelf.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden

 

In het seminarie sociale vaardigheden werken we aan de weerbaarheid van onze leerlingen. We bereiden onze leerlingen voor op deelname aan het "gewone" secundair onderwijs buiten de auti-klassen.

 

Campus De Beemden | OUDE 1e graad B-stroom - autiklas
OUDE 1B OUDE 2B
▪ tot 2019 ▪
Godsdienst of zedenleer
  2
Frans
  2
Plastische opvoeding
  1
Project algemene vakken
  8
Sociale vaardigheden
  2
Lichamelijke opvoeding
  3
Hout
  5
Nijverheid (elektriciteit - mechanica
  4
Verzorging
  5

Campus de Beemden

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

BA-burgertijd

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

Les(s) is More

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more. 

les(s) is more

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

BA_mijntalent

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

BA-opmijnmaat

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.