1A & 2A | Campus Zandpoort

cCaput-1&2-graad_.jpg

 

Op 1 september 2019 startte de hervorming van het secundair onderwijs in het 1e jaar. Vanaf 1 september 2021 hebben we dus een NIEUW 3e JAAR. Géén aardverschuiving bij Busleyden Atheneum. De belangrijkste nieuwigheden passen wij al jarenlang toe. We maken wel graag van de hervorming gebruik om de speerpunten van ons pedagogisch project nog wat aan te scherpen. Zo versterken we de leerkansen van al onze leerlingen!

 

Bij Campus Zandpoort sluit je keuze aan bij je interesse voor de zakenwereld. Campus Zandpoort specialiseert zich in organisation.

1A zandpoort

Bij Campus Zandpoort volgen alle leerlingen het seminarie "Organisation".  We richten het seminarie "Organisation" in elk jaar in. In de eerste graad leren de leerlingen de basisprincipes van zich organiseren. Zo leren ze bijvoorbeeld ook zelfstandig studeren. In de tweede graad leren de leerlingen een eigen weg te vinden binnen de organisation, om zich uiteindelijk, in de derde graad, de organisation volledig eigen te maken en te verfijnen.

 

LESSENTABEL
Campus Zandpoort | 1e graad A-stroom
1A 2A
Nederlands
5 5
Frans
4 3
Engels
2 2
Wiskunde
5 4 of 5
In het tweede jaar kan je optioneel een uur extra wiskunde (uitdieping) volgen.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Techniek
2 2
Natuurwetenschappen
1 2
Aardrijkskunde
2 1
Geschiedenis
1 2
Godsdienst of zedenleer
2 2
Plastische opvoeding
1  
Muzikale opvoeding
1  
Lichamelijke opvoeding
2 2
Seminaries | Ondernemen & economie
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminarie "Organisation"
1 1
Seminarie "Financial Development"
  1
Seminaries over Ondernemen
3  
Seminarie "Business & Economics"
1  
Seminarie "Communication"
1  
Seminarie "IT"
1  
We hebben 3 "seminaries over ondernemen". Alle leerlingen van het 1e jaar volgen deze 3 seminaries gedurende het schooljaar.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Basisopties
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
In het 2e jaar kies je 1 optie uit de onderstaande lijst.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Moderne Talen & Wetenschappen
  5
Communication
  3
Wetenschappen
  2
Economie & Organisatie
  5
Business & Economics
  3
Economie
  2
STEM-wetenschappen
  5
IT
  3
Wetenschappen
  2

 

De seminaries "Communication", "Business & Economics" en "IT" verlopen modulair. Alle leerlingen van 1A volgen de 3 seminaries. Zo kunnen ze in 2A al gericht kiezen. Elk seminarie laat hen proeven van 1 van de 3 domeinen op Campus Zandpoort: Talen, Economie en IT. 

Het seminarie "Business & Economics" focust op de basisprincipes van het ondernemen.

Het seminarie "IT" (Information Technology) is een voorbereiding op Informaticabeheer.

In het seminarie "Communicatie" maak je kennis met taal als verbindende factor.

 

Campus Zandpoort

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

BA-burgertijd

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

Les(s) is More

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more. 

les(s) is more

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

BA_mijntalent

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

BA-opmijnmaat

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.