1A & 2A | Campus Zandpoort

cCaput-1&2-graad_.jpg

 

Vanaf 1 september 2019 hebben we een NIEUW 1e JAAR want dan start de hervorming van het secundair onderwijs. Géén aardverschuiving bij Busleyden Atheneum. De belangrijkste nieuwigheden passen wij al jarenlang toe. We maken wel graag van de hervorming gebruik om de speerpunten van ons pedagogisch project nog wat aan te scherpen. Zo versterken we de leerkansen van al onze leerlingen!

 

Bij Campus Zandpoort sluit je keuze aan bij je interesse voor de zakenwereld. Campus Zandpoort specialiseert zich in organisation.

1A zandpoort

Bij Campus Zandpoort volgen alle leerlingen het seminarie "Organisation".  We richten het seminarie "Organisation" in elk jaar in. In de eerste graad leren de leerlingen de basisprincipes van zich organiseren. Zo leren ze bijvoorbeeld ook zelfstandig studeren. In de tweede graad leren de leerlingen een eigen weg te vinden binnen de organisation, om zich uiteindelijk, in de derde graad, de organisation volledig eigen te maken en te verfijnen.

 

LESSENTABEL
Campus Zandpoort | 1e graad A-stroom
NIEUWE 1A
▪ vanaf 2019 ▪
NIEUWE 2A
▪ vanaf 2020 ▪
Nederlands
5  
Frans
4  
Engels
2  
Wiskunde
5  
Techniek
2  
Natuurwetenschappen
1  
Aardrijkskunde
2  
Geschiedenis
1  
Godsdienst of zedenleer
2  
Plastische opvoeding
1  
Muzikale opvoeding
1  
Lichamelijke opvoeding
2  
Seminaries | Ondernemen & economie
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminarie "Organisation"
1  
Seminaries over Ondernemen
3  
Seminarie "Business & Economics"
1  
Seminarie "Communication"
1  
Seminarie "IT"
1  
Alle leerlingen volgen deze 3 seminaries gedurende het schooljaar.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden

 

De seminaries "Communication", "Business & Economics" en "IT" verlopen modulair. Alle leerlingen van 1A volgen de 3 seminaries. Zo kunnen ze in 2A al gericht kiezen. Elk seminarie laat hen proeven van 1 van de 3 domeinen op Campus Zandpoort: Talen, Economie en IT. 

Het seminarie "Business & Economics" focust op de basisprincipes van het ondernemen.

Het seminarie "IT" (Information Technology) is een voorbereiding op Informaticabeheer.

In het seminarie "Communicatie" maak je kennis met taal als verbindende factor.

 

Campus Zandpoort | OUDE 1e graad A-stroom
OUDE 1A OUDE 2A
▪ tot 2019 ▪
Godsdienst of zedenleer
  2
Nederlands
  5
Frans
  3
Engels
  2
Geschiedenis
  2
Wiskunde
  4
Natuurwetenschappen
  2
Aardrijkskunde
  1
Lichamelijke opvoeding
  2
Plastische opvoeding
  1
Muzikale opvoeding.
  -
Techniek
  2
1A | Business & Economics 2A | Business & Economics
Seminarie Les(s) is more: Ondernemen & ICT*
  2
Seminarie Les(s) is more: ICT & Multimedia*
  2
*Leerlingen kiezen in het tweede jaar tussen 2 seminaries.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Handel / Toegepaste informatica / Dactylo
  4
1A | ICT & Multimedia 2A | Moderne Wetenschappen - ICT
Seminarie Les(s) is more: Ondernemen & ICT*
  2
Seminarie Les(s) is more: ICT & Multimedia*
  2
*Leerlingen kiezen in het tweede jaar tussen 2 seminaries.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Economie
  2
Wetenschappelijk werk
  2

Campus Zandpoort

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

BA-burgertijd

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

Les(s) is More

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more. 

les(s) is more

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

BA_mijntalent

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

BA-opmijnmaat

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.