1A & 2A | Campus Stassart (Zina)

zina campus stassart

 

Vanaf 1 september 2019 hebben we een NIEUW 1e JAAR want dan start de hervorming van het secundair onderwijs. Géén aardverschuiving bij Busleyden Atheneum. De belangrijkste nieuwigheden passen wij al jarenlang toe. We maken wel graag van de hervorming gebruik om de speerpunten van ons pedagogisch project nog wat aan te scherpen. Zo versterken we de leerkansen van al onze leerlingen!

 

Campus Stassart is onze campus voor Mens & Welzijn. Je keuze sluit hier aan bij je interesse voor horeca, lifestyle en personenzorg.

1A stassart

In de seminaries Les(s) Is More bij Campus Stassart gaan onze leerlingen op zoek naar hun interesses en talenten. Onze seminaries sluiten naadloos aan bij de kern van onze campus: het algemeen welzijn van mensen. Maar we verkennen niet alleen de lifestyle studies die onze campus aanbiedt maar spreken ook andere talenten aan. Op die manier wordt de overgang naar een andere campus of andere school veel makkelijker. 

In het 2e jaar ontdek je tijdens de seminaries hoe graag je met mensen werkt. En ben je wel bereid om je te engageren om anderen te helpen? Je verruimt je blik op de mens en de samenleving, je leert over een gezonde levensstijl, je werkt aan je sociale en communicatieve vaardigheden aan en je wordt een eerstehulpexpert.

 

LESSENTABEL
Campus Stassart | 1e graad A-stroom (Zina)
1 Zina 2 Zina
Nederlands
5 5
Moderne Vreemde Talen (MVT)
5 5
In de lessen Moderne Vreemde Talen geeft 1 leerkracht Engels (2 uur) en Frans (3 uur). Dat geeft meer mogelijkheden voor een persoonlijk leertraject.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Wiskunde-Wetenschappen (WW)
6 6
In deze cluster geeft 1 leerkracht Wiskunde en Natuurwetenschappen. We geven deze vakken geïntegreerd.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Techniek
2 2
Wetenschappelijk werk
- 2
Aardrijkskunde
2 1
Economie
- 2
Geschiedenis
1 2
Godsdienst of zedenleer
2 2
Crea
2 1
In het 1e jaar wisselen Plastische Opvoeding en Muzikale Opvoeding elkaar af tijdens de lessen Crea. In het 2e jaar is er alleen Plastische Opvoeding tijdens de lessen Crea.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Lichamelijke opvoeding
2 2
Differentiatie
1 -
Hier gaan we aan de slag rond de specifieke leerbehoeften van elke leerling afzonderlijk.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminaries
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminarie "Mens & Welzijn"
2 2
Het seminarie "Mens & Welzijn" bevat ondermeer een cursus "burgerschap", die gaat over kritisch denken, over je mannetje staan in onze maatschappij, over rechten en plichten, over omgaan met anderen en opkomen voor jezelf.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Wisselende seminaries
2 -
Deze seminaries volgen elkaar op gedurende het schooljaar. Elk seminarie duurt enkele weken. Alle leerlingen volgen deze seminaries.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden

 

In het 1e jaar krijg je wekelijks 2 uur seminarie. Elk seminarie duurt een 6-tal weken. Dit jaar zijn dit de seminaries van Campus Stassart waarin jij je talenten verkent.

De wereld op je bord ◆ Aan de hand van een gezellig tafelmoment leer je mekaars cultuur en eetgewoonten kennen. Misschien ontdek je tijdens de kookmomentjes dat er een ware chef in je schuilt. 

DigiTaal ◆ Tijdens dit seminarie leer je met een computer werken, leer je hoe je een probleem digitaal kan oplossen, hoe je op een efficiënte manier informatie kan opzoeken en word je mediawijs. Daarnaast maken we ook ruimte voor digitale storytelling. 

Plan van Aanpak ◆ Tijdens dit seminarie leren we je leren. Een aantal weken krijg je praktische studietips mee en leer je hoe je je eerste examens goed kan voorbereiden. 

Bekend talent?! ◆ Tijdens dit seminarie werken we voornamelijk aan het BA talentportfolio. Zo verken je optimaal je talenten en interesses.

Assertief sportief ◆ Tijdens dit seminarie staan sport, weerbaarheidstraining en een gezonde levensstijl centraal. 

Eco2 ◆ In dit seminarie gaan ecologie en economie hand in hand. Je maakt er tevens kennis met begrippen als duurzaamheid, fairtrade en afvalbeheer.

 

Campus Stassart | OUDE 1e graad A-stroom
OUDE 1A OUDE 2A
▪ tot 2019 ▪
Godsdienst of zedenleer
  2
Nederlands
  5
Frans
  3
Engels
  2
Geschiedenis
  2
Wiskunde
  4
Natuurwetenschappen
  2
Aardrijkskunde
  1
Lichamelijke opvoeding
  2
Plastische opvoeding
  1
Muzikale opvoeding.
  -
Techniek
  2
1A | Mens & Welzijn 2A | Mens & Welzijn
Seminarie Les(s) is more: Mens & Welzijn
  2
Economie
  2
Wetenschappelijk Werk
  2

Campus Stassart

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

BA-burgertijd

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

Les(s) is More

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more. 

les(s) is more

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

BA_mijntalent

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

BA-opmijnmaat

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.