1A & 2A | Campus Pitzemburg

1A pitzemburg

 

Op 1 september 2019 startte de hervorming van het secundair onderwijs in het 1e jaar. Vanaf 1 september 2021 hebben we dus een NIEUW 3e JAAR. Géén aardverschuiving bij Busleyden Atheneum. De belangrijkste nieuwigheden passen wij al jarenlang toe. We maken wel graag van de hervorming gebruik om de speerpunten van ons pedagogisch project nog wat aan te scherpen. Zo versterken we de leerkansen van al onze leerlingen!

 

Bij Campus Pitzemburg kies je voor Latijn, wetenschappen, sport en sociale vorming. Campus Pitzemburg heeft goede internationale contacten.

1A pitzemburg

Campus Pitzemburg staat sterk met zijn richtingen Latijn, Wetenschappen en Humane Wetenschappen. Met Latijn, Seminarie "STEM" en seminarie "SCA" in het eerste jaar, geven we onze leerlingen de mogelijkheid om een pakket te kiezen dat op die vervolgopleidingen voorbereidt. Bovendien kunnen ze hun interesses en talenten verder ontwikkelen met de andere seminaries.

In onze seminaries focussen we ook op het exploreren en ontwikkelen van talenten. Dat doen we met het talentenportfolio. Zo bereiden we onze leerlingen niet alleen voor op de studiemogelijkheden van onze eigen school, maar ook op die van de andere campussen van Busleyden Atheneum.

Voor kinderen met ASS, biedt Campus Pitzemburg 1A & 2A ook aan in de vorm van AUTI-KLASSEN.

 

LESSENTABEL
Campus Pitzemburg | 1e graad A-stroom
1A 2A
Nederlands
4 4
Frans
4 3
Engels
2 2
Wiskunde
5 4
Techniek
2 2
Natuurwetenschappen
1 2
Economische introductie
  1
Over inkomsten en uitgaven, verantwoord met geld omgaan, beïnvloeding, duurzaam ondernemen, veilig betalen, fraude, het gezinsbudget, ondernemingen, organisaties en de overheid.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Aardrijkskunde
2 1
Burgerschap
1 1
De lessen Burgerschap gaan over kritisch denken, over je mannetje staan in onze maatschappij, over rechten en plichten, over omgaan met anderen en opkomen voor jezelf.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Geschiedenis
1 2
Godsdienst of zedenleer
2 2
Plastische opvoeding
1  
Muzikale opvoeding
1  
Lichamelijke opvoeding
2 2
Keuzegedeelte
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Je kiest een van de twee opties hieronder.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Latijn en seminarie
4 7
Latijn
4 5
Seminarie Coaching of SCA of STEM of Twinning
- 2
Seminaries zonder Latijn
4 6
Seminarie STEM
2 2
Seminarie Twinning
- 2
Seminarie Coaching of SCA of ICT of Sport
2 2

 

In het seminarie SCA zijn de SDG's (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties het uitgangspunt. De leerlingen werken rond opgelegde en zelf gekozen projecten waarbij ze de leiding en verwerking volledig in handen krijgen. Wanneer ze bijvoorbeeld aan een project rond armoede werken, werken ze samen met organisaties in Mechelen waarmee ze zelf contact moeten leggen en het project van A tot Z zelf moeten uitwerken. Door deze werkwijze leren de leerlingen al doende heel wat vaardigheden die ze zowel in andere vakken als buiten de school kunnen gebruiken. In dit seminarie brengen we de UNESCO-waarden van Pitzemburg in de praktijk.

Het seminarie ICT is er voor leerlingen die computerwij(s)zer willen worden en deze verworven kennis en vaardigheden ondersteunend voor andere vakken willen gebruiken tijdens hun volledige schoolcarrière. De focus ligt op het verwerven van de ICT-basisvaardigheden, programmeersoftware op maat, apps, presentatiesoftware, film- en beeldverwerking, tekenprogramma’s en een veilig gebruik van het internet.

In het seminarie STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) zijn wetenschap en technologie de uitgangspunten. Via projecten maken we kennis met de wondere wereld van de wetenschappen en de toepassingen in ons dagelijks leven. We leren zeep maken, haargel, handcrémes. We ontdekken hoe kaas wordt gemaakt. Maar we bekijken ook hoe we aan de slag kunnen met electronica. De beginselen van fysica, chemie en biologie zijn de rode draad in dit seminarie. In deze lessen zitten de leerlingen niet vaak op hun stoel. Ze werken zelfstandig in kleine groepjes aan een opdracht en krijgen begeleiding in de mate ze dit nodig hebben.

Het seminarie COACHING geeft ruimte aan leerlingen om samen te werken met anderen en maakt differentiatie mogelijk. Dit kan zowel gericht zijn op extra uitdaging als op remediering.

In het seminarie SPORT werken we aan een gezonde levensstijl met extra lichaamsbeweging. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Ontdekken van nieuwe sporten zoals Padel, Sup, schaatsen, parcours, conditietraining ... Genieten van alle voordelen van sporten!

Tijdens het seminarie Twinning leren de leerlingen al spelenderwijze Engels. We gebruiken bijvoorbeeld gezelschapsspelletjes of liedjes om onze woordenschat verder uit te breiden. De nadruk ligt op het verbaal communiceren met elkaar. Dit wordt ook benadrukt door de eTwinning-projecten waar de leerlingen aan deelnemen. Samen met andere internationale scholen werken de leerlingen dan rond  verschillende projecten waarbij ze ook hun sociale vaardigheden kunnen ontplooien en in contact komen met andere culturen.

 

Campus Pitzemburg

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

BA-burgertijd

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

Les(s) is More

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more. 

les(s) is more

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

BA_mijntalent

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

BA-opmijnmaat

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.

1A pitzemburg