1A & 2A | Campus Pitzemburg

1A pitzemburg

 

Vanaf 1 september 2019 hebben we een NIEUW 1e JAAR want dan start de hervorming van het secundair onderwijs. Géén aardverschuiving bij Busleyden Atheneum. De belangrijkste nieuwigheden passen wij al jarenlang toe. We maken wel graag van de hervorming gebruik om de speerpunten van ons pedagogisch project nog wat aan te scherpen. Zo versterken we de leerkansen van al onze leerlingen!

 

Bij Campus Pitzemburg kies je voor Latijn, wetenschappen, sport en sociale vorming. Campus Pitzemburg heeft goede internationale contacten.

1A pitzemburg

Campus Pitzemburg staat sterk met zijn richtingen Latijn, Wetenschappen en Humane Wetenschappen. Met Latijn, Seminarie "STEM" en seminarie "SCA" in het eerste jaar, geven we onze leerlingen de mogelijkheid om een pakket te kiezen dat op die vervolgopleidingen voorbereidt. Bovendien kunnen ze hun interesses en talenten verder ontwikkelen met de andere seminaries: Twinning, Sport en ICT.

In onze seminaries focussen we ook op het exploreren en ontwikkelen van talenten. Dat doen we met het talentenportfolio. Zo bereiden we onze leerlingen niet alleen voor op de studiemogelijkheden van onze eigen school, maar ook op die van de andere campussen van Busleyden Atheneum.

Voor kinderen met ASS, biedt Campus Pitzemburg, samen met Campus De Beemden, 1A & 2A ook aan in de vorm van AUTI-KLASSEN.

 

LESSENTABEL
Campus Pitzemburg | 1e graad A-stroom
NIEUWE 1A
▪ vanaf 2019 ▪
NIEUWE 2A
▪ vanaf 2020 ▪
Nederlands
4  
Frans
4  
Engels
2  
Latijn (Δ)
4  
Δ Als je voor LATIJN kiest, neem je GEEN SEMINARIES.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Wiskunde
5  
Techniek
2  
Natuurwetenschappen
1  
Aardrijkskunde
2  
Burgerschap
1  
De lessen Burgerschap gaan over kritisch denken, over je mannetje staan in onze maatschappij, over rechten en plichten, over omgaan met anderen en opkomen voor jezelf.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Geschiedenis
1  
Godsdienst of zedenleer
2  
Plastische opvoeding
1  
Muzikale opvoeding
1  
Lichamelijke opvoeding
2  
Seminaries
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminarie 1 & seminarie 2
2 + 2  
Je kiest één combinatie uit onderstaande lijst.
Δ Als je LATIJN neemt, neem je GEEN SEMINARIES.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminaries "Sport" + "STEM"
1  
Seminaries "Sport" + "ICT"
1  
Seminaries "Sport" + "Twinning"
1  
Seminaries "SCA" + "STEM"
1  
Seminaries "SCA" + "ICT"
1  
Seminaries "SCA" + 'Twinning'
1  
Seminarie "ICT" + "STEM"
1  
Seminarie "ICT" + "Twinning"
1  
SCA = SocioCulturele Activiteiten.
Met het seminarie "Twinning" organiseren we projecten in het Engels met binnen- en buitenlandse scholen.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden

 

◆ SCA ◆ In dit seminarie zijn de SDG's (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties het uitgangspunt. We hebben aandacht voor gendergelijkheid, armoedebestrijding, duurzaamheid. We werken samen met armoede-organisaties, rustoorden, scholen in binnen- en buitenland. In dit seminarie brengen we de UNESCO-waarden van Pitzemburg in de praktijk.

◆ ICT ◆ Smartschool, Google Drive, programmeertalen, apps, sociale media, ... In stapjes wordt de virtuele wereld van PC's en Chromebooks toegankelijk gemaakt.

◆ STEM ◆ Wetenschap en technologie, dat zijn de uitgangspunten voor STEM. Via projecten maken we kennis met de wondere wereld van de wetenschappen en de toepassingen in ons dagelijks leven. We leren zeep maken, haargel, handcrémes. We ontdekken hoe kaas wordt gemaakt. Maar we bekijken ook hoe we aan de slag kunnen met electronica. De beginselen van fysica, chemie en biologie zijn de rode draad in dit seminarie.

 

Campus Pitzemburg | OUDE 1e graad A-stroom
OUDE 1A OUDE 2A
▪ tot 2019 ▪
Godsdienst of zedenleer
  2
Nederlands
  5
Frans
  3
Engels
  2
Geschiedenis
  2
Wiskunde
  4
Natuurwetenschappen
  2
Aardrijkskunde
  1
Lichamelijke opvoeding
  2
Plastische opvoeding
  1
Muzikale opvoeding.
  -
Techniek
  2
1A | Latijn 2A | Latijn
Latijn
  4
Weteschappelijk werk (natuurwetenschappen)
  2
1A | STEM & Sport 2A | Moderne Wetenschappen & STEM & Sport
Wetenschappelijk werk (STEM)
  2
Seminarie Les(s) is more: Sport
  2
Economie
  2
1A | STEM & ICT 2A | Moderne Wetenschappen & STEM & ICT
Wetenschappelijk werk (STEM)
  2
Seminarie Les(s) is more: ICT
  2
Economie
  2
1A | STEM & SCA 2A | Moderne Wetenschappen & STEM & SCA
Wetenschappelijk werk (STEM)
  2
Seminarie Les(s) is more: SCA
  2
Economie
  2

Campus Pitzemburg

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

BA-burgertijd

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

Les(s) is More

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more. 

les(s) is more

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

BA_mijntalent

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

BA-opmijnmaat

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.

1A pitzemburg