1A & 2A | Campus Botaniek

1A_botaniek

Bij Campus Botaniek sluit je keuze aan bij je interesse voor mens en gezondheid en je interesse voor wetenschappen. Campus Botaniek combineert zorg en wetenschap.

1A - opleidingsfilm
2A - opleidingsfilm
Van het lager onderwijs naar Campus Botaniek
1A 2A botaniek

Bij Campus Botaniek voorzien we in het 1e jaar 1 lesuur remediëring Nederlands en 1 lesuur remediëring wiskunde. Zo kunnen we met extra uitleg of extra uitdaging goed inspelen op de sterktes en zwaktes van al onze leerlingen. Tijdens deze remediëringsuren zullen leerlingen zich opsplitsen in groepjes, afhankelijk van wat ze op dat moment nodig hebben.

 

LESSENTABEL
Campus Botaniek | 1e graad A-stroom
1A 2A
Nederlands
4 4
Frans
3 3
Engels
2 2
Wiskunde
4 4
Techniek
2 2
Natuurwetenschappen
2 1
Aardrijkskunde
2 1
Economie
  1
Ons vak Economie draait volledig rond financiële geletterdheid.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Geschiedenis
1 2
Burgerschap
1 1
Deze lessen gaan over kritisch denken, over je mannetje staan in onze maatschappij, over rechten en plichten, over omgaan met anderen en opkomen voor jezelf.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Godsdienst of zedenleer
2 2
Plastische opvoeding
1  
Muzikale opvoeding
1  
Lichamelijke opvoeding
2 2
Remediëring & Verdieping
2 1
We spelen in op de behoeften van elke leerling afzonderlijk voor de vakken Nederlands, Wiskunde en STEM.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminaries
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminarie "Zorg & Wetenschap"
3 1
We werken aan het persoonlijk talentportfolio en exploreren vooral ook de domeinen zorg en wetenschappen.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Basisopties
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
In het 2e jaar kies je 1 van deze basisopties.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
GEZONDHEIDS- & WELZIJNSWETENSCHAPPEN
  5
STEM/WETENSCHAPPEN
  5

 

In het seminarie "Zorg & Wetenschap" ligt bij Campus Botaniek de klemtoon op talenten verkennen en leren kiezen. Op basis van een talentportfolio voorzien we workshops en snuffelmomenten in diverse studierichtingen binnen en buiten onze campus. Daarnaast exploreren we met alle leerlingen verschillende thema's en modules rond zorg en wetenschap. Met het seminarie bereiden we onze leerlingen dus voor op een vervolgopleiding binnen onze campus maar houden daarbij ook alle mogelijkheden open. 

In het 2e jaar kiezen onze leerlingen voor de optie GEZONDHEIDS- & WELZIJNSWETENSCHAPPEN of voor de optie STEM/WETENSCHAPPEN.

 

Campus Botaniek

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

BA-burgertijd

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

Les(s) is More

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more. 

les(s) is more

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

BA_mijntalent

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

BA-opmijnmaat

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.