1A & 2A autiklas | Campus Pitzemburg

1A pitzemburg

 

Vanaf 1 september 2019 hebben we een NIEUW 1e JAAR want dan start de hervorming van het secundair onderwijs. Géén aardverschuiving bij Busleyden Atheneum. De belangrijkste nieuwigheden passen wij al jarenlang toe. We maken wel graag van de hervorming gebruik om de speerpunten van ons pedagogisch project nog wat aan te scherpen. Zo versterken we de leerkansen van al onze leerlingen!

 

Campus Pitzemburg is onze campus met opleidingen die typisch voorbereiden op de universiteit en de hogeschool. We richten er onze 1e graad A eveneens in op maat van kinderen met ASS

De leerlingen volgen het gewone leerprogramma van het secundair onderwijs. Leraren en begeleiders met affiniteit met ASS zijn aanwezig en zullen zich hierin steeds verder professionaliseren.

De lessen gaan door in een vast, prikkelarm leslokaal. De schooldagen bevatten een duidelijke dag- en lesstructuur. Pauzes en speeltijden verlopen in alle rust. De leerstof wordt aangeboden volgens de leerstijl en onderwijsbehoefte van het kind.

Lees verder over de auti-klas...

1A pitzemburg

De auti-klas van Campus Pitzemburg staat sterk met een focus op STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Hier volg je een opleiding met een sterk wetenschappelijke inslag. 

In onze seminaries gaat het ondermeer over exploreren en ontwikkelen van talenten. Dat doen we met het talentenportfolio. Zo bereiden we onze leerlingen niet alleen voor op de studiemogelijkheden van onze eigen school, maar ook op die van de andere campussen van Busleyden Atheneum.

 

LESSENTABEL
Campus Pitzemburg | 1e graad A-stroom - autiklas
NIEUWE 1A
▪ vanaf 2019 ▪
NIEUWE 2A
▪ vanaf 2020 ▪
Nederlands
5  
Frans
4  
Engels
2  
Wiskunde
5  
Techniek
2  
Natuurwetenschappen
1  
Aardrijkskunde
2  
Geschiedenis
1  
Godsdienst of zedenleer
2  
Plastische opvoeding
1  
Muzikale opvoeding
1  
Lichamelijke opvoeding
2  
Seminaries
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminarie Les(s) Is More "Sociale Vaardigheden"
4  
Deze lessen gaan over kritisch denken, over je mannetje staan in onze maatschappij, over rechten en plichten, over omgaan met anderen en opkomen voor jezelf.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden

 

In het seminarie sociale vaardigheden werken we aan de weerbaarheid van onze leerlingen. We bereiden onze leerlingen voor op deelname aan het "gewone" secundair onderwijs buiten de auti-klassen.

 

Campus Pitzemburg | OUDE 1e graad A-stroom - autiklas
OUDE 1A OUDE 2A
▪ tot 2019 ▪
Godsdienst of zedenleer
  2
Nederlands / Burgerschap
  5
Frans
  3
Engels
  2
Geschiedenis
  2
Economie
  2
Wiskunde
  4
Natuurwetenschappen
  2
Wetenschappelijk werk (STEM)
  2
Aardrijkskunde
  1
Lichamelijke opvoeding
  2
Plastische opvoeding
  1
Techniek
  2
Seminarie Les(s) is more:  "Sociale Vaardigheden"
  2

Campus Pitzemburg

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

BA-burgertijd

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

Les(s) is More

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more. 

les(s) is more

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

BA_mijntalent

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

BA-opmijnmaat

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.

1A pitzemburg