Vlaanderen investeert in scholen die sportinfrastructuur openstellen

  • 8 november 2017

foto: @philippemuyters

 

Ministers Crevits en Muyters trekken 6 miljoen euro uit voor het delen van schoolsportinfrastructuur. De nieuwe oproep werd vanmorgen gelanceerd in het Busleyden Atheneum, Campus Caputsteen in Mechelen. De school nam met succes deel aan de vorige oproep, waardoor ze kan investeren in de energiezuinige renovatie van haar sportaccommodatie en intussen al twee gymclubs er hun thuis gevonden hebben.

Directrice Katie Steemans: "Het is een win-winsituatie. Met de subsidie van de Vlaamse regering kunnen we onze sportinfrastructuur betaalbaar aanbieden aan verenigingen en ook onze eigen energiekosten verlagen. Door na schooltijd en tijdens vakanties onze sportinfrastructuur open te stellen voor sportverenigingen, wensen we 700 uren extra gebruik van onze sportzaal per jaar te realiseren. De huuropbrengst willen we investeren in het vernieuwen van sportmateriaal dat door zowel de school als sportverenigingen wordt gebruikt. Bovendien delen we onze ruimte graag met enthousiaste sporters. We hebben zelf ook een sterke richting Sportwetenschappen. Het algemeen belang, de school, de sportclubs, het milieu; iedereen wint erbij!"

 

Capusteen_sportzaal_openstellenfoto: Radio Reflex

 

pdf bestandMinisters-Crevits-en-Muyters-kiezen-Busleyden-Atheneum-als-locatie-voor-tweede-projectoproep-schoolsportinfrastructuur.pdf (484 kB)