Secundair freinetonderwijs officieel erkend

  • 9 april 2021

De Vlaamse regering heeft het freinetonderwijs dat Busleyden Atheneum campus Caputsteen aanbiedt in de tweede graad nu ook formeel gevalideerd. Eerder gebeurde dit al voor de eerste graad. De freinetpedagogie wordt zo uit de grijze zone gehaald en erkend binnen het secundair onderwijs. Onze werking kunnen we nu koppelen aan een officieel gevalideerd doelenkader op basis van de freinetvisie.

Vanaf 1 september 2021 kunnen leerlingen in de tweede graad volgende studiedomeinen onderzoeken: Latijn, economische wetenschappen, humane wetenschappen, natuurwetenschappen en sportwetenschappen. Verder is er ook ruimte om te focussen op kunst, vreemde talen en internationalisering.

pdf bestandpersbericht-secundair-freinetonderwijs-Busleyden-Atheneum-Caputsteen--officieel-erkend.doc.pdf (221 kB)