Over Campus De Beemden

campus debeemden

Op Campus De Beemden draait alles rond BUITEN-GEWOON LEREN.

Omdat iedere jongere anders leert, biedt Campus De Beemden persoonsgerichte leertrajecten aan. Zo kan elke jongere een diploma halen en als jongvolwassene zijn start in de samenleving maken. Campus De Beemden geeft aangepast zorgonderwijs aan jongeren van 13 tot 21 jaar die het niet gemakkelijk hebben om op een klassieke manier les te volgen.

Busleyden Atheneum | Campus De Beemden was vroeger BuSO De Beemden.

 

profiel van BA

 

Bij Busleyden Atheneum bouwen we heel onze werking rond 4 kernopdrachten.

❖ FOCUS OP TALENT ❖ Busleyden Atheneum wil ELKE LEERLING BEGELEIDEN NAAR EEN STUDIETRAJECT DAT AANSLUIT BIJ ZIJN INTERESSES, MOGELIJKHEDEN EN TALENTEN.

❖ KLAAR VOOR JE TOEKOMST ❖ Elke leerling moet zo goed mogelijk en op maat van zijn mogelijkheden DE SCHOOL VERLATEN MET EEN DIPLOMA, EEN GETUIGSCHRIFT OF EEN KWALIFICATIE.

❖ ELKE STEM TELT ❖ Busleyden Atheneum heeft een cultuur waarin OVERLEG EN PARTICIPATIE heel belangrijk zijn.

❖ BEGELEIDING OP MAAT ❖ Busleyden Atheneum wil voor alle leerlingen EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING. Daartoe hebben we EEN STERKE, LAAGDREMPELIGE LEERLINGENBEGELEIDING.

Lees meer over onze 4 kernopdrachten ⇨

 

didactisch restaurant  het lekkerbekje
met de bus naar Campus De Beemden
debeemden
Special Olympics
debeemden
Koken is super. Ik hou van bewegen in de fitness. Ook het werken in het atelier op vrijdagnamiddag is heel leuk!Floor Verwaetermeulen, OV1
rijbewijs-op-school
debeemden
debeemden
debeemden
Ik hou van contact met mensen. Ik wil later in een ziekenhuis gaan werken of jongeren begeleiden. Daarom volg ik de afdeling logistiek. Misschien neem ik ook nog een aanvullende beroepsopleiding om mijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.Sanae Azerar, OV3
debeemden
debeemden
debeemden en sjarabang