Opleidingen In Campus De Beemden

 

NIEUWE OPLEIDING 'MEDEWERKER KAPPER' KOMT NAAR CAMPUS DE BEEMDEN

Met buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) op Campus De  Beemden richten we ons tot jongeren met een handicap of jongeren met leer- of opvoedingsmoeilijkheden.

Daarnaast heeft Campus De Beemden, samen met Campus Pitzemburg, onderwijs voor kinderen met autisme (ASS).

We organiseren ons onderwijs volgens de beperking van de jongere:

  • kinderen met een lichte mentale handicap en kinderen met leerstoornissen (type basisaanbod). 
  • kinderen met een lichte mentale handicap (type 1).
  • kinderen met een matige of ernstige mentale handicap (type 2).
  • kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen (type 3).
  • kinderen met een fysieke handicap, zonder rolstoel (type 4).
  • kinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (type 9).

We bieden 4 opleidingsvormen die elk een bepaalde doelstelling nastreven voor de leerlingen.