Onze Opleidingen | Methodeonderwijs

Laat je opleiding aansluiten bij
jouw talenten & interesses!

Want bij heel wat van deze opleidingen kan je verschillende studie-opties kiezen.

Campus Caputsteen

Op Campus Caputsteen bieden we alle studierichtingen aan in methodeonderwijs. Er is aandacht voor lerend ontdekken. Leren is niet enkel opnemen wat anderen bedacht hebben. Hier leer je zelfstandig onderzoeken en daar met anderen over te communiceren. De leerkracht bepaalt niet eenzijdig wat er gebeurt. Leerlingen en leerkrachten plannen in democratisch en coöperatief overleg het leerproces.