Nieuws van Busleyden Atheneum

STRAPDAG
  • 21 september 2017

Strapdag op Campus Botaniek

Op vrijdag 22 september neemt Busleyden Atheneum - Campus Botaniek deel aan de verkeersvrije week. De school organiseert dan een STRAPdag. Het is de bedoeling dat alle leerlingen en personeelsleden op deze dag zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school komen.
ba_logo_klein
  • 31 mei 2017

Busleyden Atheneum staat paraat voor het klimaat

De school vervangt oude lampen door energiezuinige ledverlichting en oude CV ketels door hoge-rendementsketels. Bewegingssensoren in gangen en toiletten regelen automatisch het licht. Functionele energiekringen zorgen er voor dat sporthal en refter afzonderlijk verwarmd kunnen worden.
20170508_herinneringseducatie
  • 16 mei 2017

Busleyden Atheneum herdenkt oorlogsslachtoffers

Maandag 8 mei vonden de herinneringsplechtigheden plaats aan de verschillende oorlogsmonumenten in Mechelen. Dit gebeurde in het bijzijn van oud-strijders, beleidsmakers en jongeren uit de Mechelse scholen.
silhouette GO
  • 5 september 2017

Freinet secundair onderwijs immens populair

Het methodeonderwijs van GO! Busleyden Atheneum groeit spectaculair. BA-campus Caputsteen telt nu 300 leerlingen die Freinet methodeonderwijs volgen.
IMG_7013.JPG
  • 30 mei 2017

Leerlingen Campus Caputsteen stellen tentoon

De laatstejaarsleerlingen uit de studierichtingen Toegepaste beeldende kunst, Architecturale en binnenhuiskunst en Schilderen en decoratie van campus Caputsteen stelden hun eindwerken voor aan het grote publiek.
BA_Caputsteen_sporthal
  • 26 april 2017

Campus Caputsteen stelt sportinfrastructuur ter beschikking van Mechelse sportclubs

Campus Caputsteen van het Busleyden Atheneum krijgt bijna € 78.000 subsidie van de Vlaamse regering voor het openstellen van de sportzaal aan sportverenigingen uit Mechelen en omgeving tegen een betaalbare huurprijs.
busleyden_atheneum_promo
  • 29 augustus 2017

Busleyden Atheneum blijft groeien!

Het atheneum noteert naast een stijging van het aantal leerlingen met 6,2% in het regulier secundair onderwijs, ook een uitbreiding van het opleidingsaanbod met deeltijds en buitengewoon onderwijs.  
maquette Triangel
  • 20 mei 2017

Campus Caputsteen maakt maquette nieuwbouw voor Triangel.

  De leerlingen van Busleyden Atheneum Campus Caputsteen, geven de kinderen van Freinetschool Triangel een inkijkje in hun nieuwe school. De maquette is gemaakt op een schaal van 1/100.   
Campus Stassart
  • 21 april 2017

Co-teaching en studiekeuzebegeleiding

Busleyden Atheneum campus Stassart start vanaf 1 september met co-teaching en actieve studiekeuzebegeleiding in de 1B-klassen.