Kinderzorg

7kz

Het specialisatiejaar kinderzorg leidt je op in de zorg voor kinderen. In het opvoeden, in het verzorgen en het animeren van de kleine mens. Met die kennis en vaardigheden kan je terecht in een kinderdagverblijf, in initiatieven buitenschoolse opvang en naast de kleuterleid(st)er in de kleuterklas als zorgjuf of -meester.

Als je slaagt in 7 KZ zet je je niet alleen in de startblokken op de arbeidsmarkt. Het behalen van je diploma secundair onderwijs geeft je toegang tot nog andere studierichtingen of specialisaties. Een voorbeeld is 7 leefgroepenwerking dat je verder opleidt tot opvoeder. Maar wij zien onze leerlingen ook naar de opleiding kleuteronderwijs of andere "zachte" studierichtingen binnen het hoger onderwijs trekken ... en slagen.

Onze opleiding bevat, naast het uitgebreide pakket stage, nog heel wat praktische vakken. Maar om een volwaardige kinderverzorg(st)er te zijn moet je ook  de nodige beroepskennis over verzorging en opvoedkunde bezitten. Tenslotte, aangezien je met 7KZ een diploma secundair onderwijs behaalt, sleutelen we meteen ook flink aan je algemene kennis.

En uiteraard kan je genieten van de toffe sfeer en de uitstekende begeleiding van onze campus.

Jouw profiel

Moet het nog gezegd? Om in 7KZ te starten MOET je van kinderen houden. Bovendien verwachten we van jou dat je goed in team kan werken, dat je afspraken stipt nakomt en dat je zelf initiatief neemt om opdrachten en problemen aan te pakken.

Kan je je vinden in deze beschrijving? Dan is kinderverzorging iets voor jou.

Jouw opleiding vooraf

Om te starten in de 7e graad kinderverzorging kom je liefst uit een van de richtingen uit het studiegebied personenzorg. Op die manier heb je al voldoende kennis gemaakt met een aantal kneepjes van het vak.

Toch zijn er ook andere mogelijkheden om in 7KZ te beginnen.

Mag jij starten? Wil je meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

uitroepteken

Instappen tijdens het schooljaar is mogelijk.
Contacteer ons voor de details.

De lessentabel

KZ = Kinderzorg

TB = Thuis- en bejaardenzorg

Basisvorming
7 KZ 7 TB
Godsdienst of zedenleer
2
Lichamelijke opvoeding
2
Project algemene vakken
6
Frans
2
De vakken specifiek voor deze studierichting
7 KZ 7 TB
Expressie
2 -
Plastische expressie
1 -
Muzikale expressie
1 -
Verzorging
1 2
opvoedkunde
4 2
Huishoudkunde
- 1
Praktijk verzorging
1 1
Praktijk opvoedkunde
2 1
Praktijk Huishoudkunde
- 1
Stages verzorging
4 8
Steges opvoedkunde
6 -
Stages Huishoudkunde
- 4
Toegepaste economie
2 2
Deze richting vind je in

Campus Botaniek