Wat zijn de modules in HBO5 Verpleegkunde?

Onze opleiding verpleegkunde in het HBO is modulair opgebouwd. Geen studiejaren meer. Wel een soepel systeem met halfjaarlijkse modules. Dit maakt het studietraject flexibeler. Je ontvangt voor elk geslaagd opleidingsonderdeel een deelcertificaat dat onbeperkt geldig blijft. Ook als je je studies even stopzet.

In elke module leren we je eerst basisvaardigheden aan. Daarop bouw je nadien verder om meer gespecialiseerde verpleegkundige handelingen, technieken en zorgen aan te leren. Alles wordt ondersteund met kennis uit de domeinen van de medische en sociale wetenschappen en wordt per thema aangeboden.

Je opleiding omvat de volgende onderdelen.

Module IV

In deze module zet je de eerste stappen in de verpleegkunde. We gaan met jou op weg om te leren denken, handelen en communiceren als een verpleegkundige. Je zet hier je eerste stappen in het correct gebruiken van medische termen. Je kan na het succesvol beëindigen van deze module een zorgvrager verzorgen vanuit een verpleegkundig perspectief.

Module VB

In deze module leer je enkele basistechnieken aan. Je leert bijvoorbeeld een inspuiting geven en je leert de basis van wondzorg. Je bouwt verder op de kennis die je opgedaan hebt in de vorige module. Ook thema’s zoals diversiteit en communicatie komen uitvoerig aan bod.

Module OAG

In deze module ga je een stapje verder. Na het succesvol beëindigen van deze module kan je bijvoorbeeld complexe wonden verzorgen, sonderen en een bloedafname uitvoeren. Je leert meer en meer specifieke verpleegkundige technische vaardigheden.      

Module OOGG

In deze module specialiseer je je vooral in de oudere zorgvrager en de psychiatrische zorgvrager. Je leert nog gerichter communiceren met de zorgvrager. Na het succesvol beëindigen van deze module zijn de domeinen van de oudere zorgvrager en de psychiatrische zorgvrager je niet vreemd meer. Je leert ook hoe je een maagsondage plaatst en verzorgd. Heb je nog geen bloedafname geleerd, dan komt dit ook aan bod in deze module.

Module TV

Na deze module ben je klaar voor een job als verpleegkundige. Je leert hier nog enkele technische vaardigheden zoals het plaatsen van een infuus en het verzorgen van een diep veneuze katheter. Je leert ook omgaan met de palliatieve zorgvrager en de zorgvrager in de thuiszorg.