Onze opleiding HBO5 Verpleegkunde in 't kort

Dankzij de modulaire opbouw van het lesprogramma is het volgen van onze opleiding HBO5 Verpleegkunde erg flexibel. Maak dus van je ideaal je beroep. Kies voor 100% werkzekerheid. Word verpleegkundige via onze praktijkgerichte opleiding.

Onze opleiding HBO5 Verpleegkunde duurt 3 jaar en bestaat uit 5 modules: 4 modules van 18 weken en 1 module van 36 weken. De eerste 2 modules worden bieden we 2 keer per jaar aan. Na 5 modules behaal je behaal je het Diploma van Gegradueerde in de Verpleegkunde.

Het diploma van Gegradueerde in de Verpleegkunde is een Europees erkende kwalificatie. Met dit diploma in handen kan je nog bijkomende beroepsbekwaamheden behalen. En er ligt een brede waaier van beroepskansen voor je open. Naast vele diensten in het ziekenhuis kan je dan ook werken in bejaardentehuizen, psychiatrische ziekenhuizen, vluchthuizen, thuiszorg, kinderzorg, Artsen zonder Grenzen, ...

Elke module bestaat uit praktijkgerichte theorie en praktijklessen, afgewisseld met periodes van stage. De nadruk ligt op het verwerven van basiscompetenties en sleutelvaardigheden. Op die manier spelen we rechtstreeks in op de eisen die het werkveld aan de verpleegkundige stelt. UIteraard begeleiden we je hierbij heel intensief en garanderen we jou op onze campussen een persoonlijke aanpak.

Erasmus partner in HBO5