HBO5 Verpleegkunde

 

Een van de mooiste beroepen ter wereld is nog steeds verpleegkunde. De vraag naar verpleegkundigen op onze arbeidsmarkt groeit jaar na jaar. Verpleegkunde is een zeer afwisselend beroep. Terwijl je dagtaak bestaat uit interessante verpleegtechnische handelingen, ben je ook voortdurend bezig met het scheppen van een sfeer waarin de zorgvrager zich veilig, begrepen en geborgen voelt.  Zorgen voor mensen, omgaan met mensen, luisteren naar mensen. Dus niet alleen werken met je handen en je hoofd, maar ook met je hart!onze lectoren verpleegkunde

 

Dankzij de modulaire opbouw van het lesprogramma is het volgen van onze opleiding HBO5 Verpleegkunde erg flexibel. Maak dus van je ideaal je beroep. Kies voor 100% werkzekerheid. Word verpleegkundige via onze praktijkgerichte opleiding.

Onze opleiding HBO5 Verpleegkunde duurt 3 jaar en bestaat uit 5 modules: 4 modules van 18 weken en 1 module van 36 weken. De eerste 2 modules worden bieden we 2 keer per jaar aan. Na 5 modules behaal je behaal je het Diploma van Gegradueerde in de Verpleegkunde.

Het diploma van Gegradueerde in de Verpleegkunde is een Europees erkende kwalificatie. Met dit diploma in handen kan je nog bijkomende beroepsbekwaamheden behalen. En er ligt een brede waaier van beroepskansen voor je open. Naast vele diensten in het ziekenhuis kan je dan ook werken in bejaardentehuizen, psychiatrische ziekenhuizen, vluchthuizen, thuiszorg, kinderzorg, Artsen zonder Grenzen, ...

Elke module bestaat uit praktijkgerichte theorie en praktijklessen, afgewisseld met periodes van stage. De nadruk ligt op het verwerven van basiscompetenties en sleutelvaardigheden. Op die manier spelen we rechtstreeks in op de eisen die het werkveld aan de verpleegkundige stelt. UIteraard begeleiden we je hierbij heel intensief en garanderen we jou op onze campussen een persoonlijke aanpak.

Wij hebben een duidelijke visie!

We hebben er hard over nagedacht. Over wat het betekent om voor iemand te zorgen. En over wat het betekent om iemand op te leiden die die zorg zal geven. Onze besluiten vatten we samen onder 2 noemers: "zorg op maat" en "begeleiding op maat".

Erasmus partner in HBO5
Wanneer start ik?

In Mechelen kan je starten met de 1e module, initiatie verpleegkunde,

op 1 september en op 1 februari.

In Jette kan je starten met de 1e module, initiatie verpleegkunde,

op 1 september.

Uiteraard zorgen we steeds voor een naadloze aansluiting met de volgende modules.

Contacteer ons in Mechelen of in Jette voor bijkomende informatie!

Mag ik starten? En wat moet ik kunnen?

Je hebt geen bijzondere vooropleiding nodig om te starten. In de eerste module bieden we je een aantal lessen “leren leren” aan om je slaagkansen te verhogen. Bovendien geven we je een persoonlijke begeleiding tijdens je ganse studie. Afhankelijk van je vooropleiding moet je een toelatingsproef afleggen. Sommige studenten krijgen vrijstellingen.

Krijg ik vrijstellingen?

In een beperkt aantal gevallen kan je een vrijstelling krijgen voor een module uit de opleiding verpleegkunde. Dat kan op basis van elders verworven kwalificaties (EVK) of op basis van elders verworven competenties (EVC). Alle vrijstellingen moet je zélf aanvragen!

Wat zijn de 5 modules?

Onze opleiding verpleegkunde in het HBO is modulair opgebouwd. Geen studiejaren meer. Wel een soepel systeem met halfjaarlijkse modules. Dit maakt het studietraject flexibeler. Je ontvangt voor elk geslaagd opleidingsonderdeel een deelcertificaat dat onbeperkt geldig blijft. Ook als je je studies even stopzet....

De stages in HBO5 Verpleegkunde

De stages organiseren we tijdens het schooljaar volgens een bloksysteem. Steeds enkele weken na elkaar dus. In module 1 begin je ten vroegste vanaf de 6e week stage te lopen. Om maximaal nut te halen uit je stage, krijg je een vakkundige begeleiding door een stagementor en/of praktijkleerkracht uit onze school.

HBO5, wat is dat?

Het hoger beroepsonderwijs (HBO5) is sinds 2009 een nieuw niveau in het Vlaamse onderwijs. HBO5 leidt tot een kwalificatie van niveau 5 in de Vlaamse (en de Europese) kwalificatiestructuur. Een opleiding in HBO5 zit tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en het bachelorniveau (niveau 6).

Het HBO5 behoort juridisch tot het hoger onderwijs.

Wat kost de opleiding?

We vragen geen inschrijvingsgeld. De studiekosten zijn beperkt. Onze docenten ontwikkelen zelf veel studiemateriaal. Dat bieden we aan via het digitaal communicatieplatform.

pdf bestandKostenraming HBO5 2014-2015 (192 kB)

MOBIELschooltoelageaanvragen.pngschooltoelageaanvragen.png