DBSO | LEREN & WERKEN

In het DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS (DBSO) volg je 2 DAGEN LES en ga je 3 DAGEN WERKEN.

We kijken goed naar de wensen en vaardigheden van elke leerling afzonderlijk. Door die persoonlijke aanpak en individuele begeleiding brengen we het talent van elke leerling naar de voorgrond.Leraar praktijk

Onze modulaire opleidingen:

Onze lineaire (niet-modulaire) opleidingen: 

De meeste opleidingen duren 2 schooljaren. Er zijn ook opleidingen van 1 of 3 schooljaren.
Mag ik starten in het deeltijds onderwijs?

Je kan van het voltijds secundair onderwijs naar het deeltijds beroepssecundair onderwijs overstappen vanaf 15 of 16 jaar.

Ons centrum voor deeltijds onderwijs (CDO) screent je op arbeidsrijpheid, interesses, motivatie en eerder verworven competenties.

Ben je 18 of ouder? Dan is arbeidsrijpheid een absolute voorwaarde. De motivatie om te leren en te gaan werken moet er zijn. Je moet dit ook op meerdere vlakken aantonen. Dat doe je in de lessen en in functie van de stap naar de arbeidsmarkt.

Je kan maar deeltijds onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 jaar wordt.

dbso_opleidingopmaat

Deeltijds onderwijs is onderwijs OP JOUW MAAT. In een kennismakingsgesprek overlopen we jouw profiel en vaardigheden. Daarna stellen we samen een TRAJECTBEGELEIDINGSPLAN op.

Campus Nekkerspoel

Jouw week bij Campus Nekkerspoel

In het deeltijds onderwijs vragen we van jou een voltijds engagement. Je bent dus (bijna) voltijds bezig met je opleiding. Het oefenen van je vaardigheden doe je in de praktijklessen, maar ook op de werkervaringsplaats.

JOUW  LEERSPOOR

Je volgt 2 dagen les per week:

 • 7 uur Project Algemene Vorming &  Engels
 • 8 uur Beroepsgerichte Vorming

JOUW  WERKSPOOR

Naast de twee dagen les zorgen we voor 3 dagen werkplekleren. Dit kan op volgende manieren:

 • De arbeidsdeelname. Je wil en kan werken. Je leert op de werkvloer via gewone tewerkstelling.
 • Een brugproject. Je wil graag werken maar je moet nog enkele arbeidsattitudes aanleren of een aantal competenties inoefenen in een werkomgeving.
 • Een voortraject. Je bent nog niet helemaal klaar om te leren in een echte werksituatie. Hierbij gaat het vooral om de stap te zetten naar de werkvloer, mobiliteit, communicatie, omgaan met collega’s, uitvoeren van opdrachten, beroepskeuze, solliciteren.
 • Een persoonlijk ontwikkelingstraject. Je denkt nog niet arbeidsgericht. Je hebt intensieve individuele begeleiding nodig. Er zijn nog knelpunten die de stap naar leren en werken bemoeilijken.

Soms starten we met een Intensieve Begeleiding Alternerend Leren. Hiermee willen we de stap naar de arbeidsmarkt makkelijker maken en zorgen we voor extra ondersteuning op de werkplek.

Een MODULAIRE opleiding?
 • We organiseren de leerstof in verschillende modules. Elke module is een afgerond deel van een opleiding.
 • Elke module kan starten op elk ogenblik van het schooljaar.
 • Elke module kan je spreiden over 1 of meerdere schooljaren.
 • Sommige modules zijn onafhankelijk van elkaar, andere modules neem je in een vaste volgorde.

De evaluatie van een module of je hele opleiding kan gebeuren op elk ogenblik van het schooljaar. Als je tussentijds slaagt voor een module, krijg je meteen een geldig bewijs dat je een onderdeel van het beroep beheerst. Tijdens je opleiding, dus ook tijdens het schooljaar, wordt je dus een aantal keer beloond voor een afgewerkt leerpakket. 

Als je geslaagd bent in alle modules van je opleidingstraject krijg je het certificaat van de beroepsopleiding. Dit kan ook op eender welk moment in de loop van het schooljaar. De bedrijfswereld erkent dit certificaat.

Een LINEAIRE opleiding?

De opleiding start bij het begin van het schooljaar. Ze duurt 1 of meerdere schooljaren.  Op 30 juni volgt de evaluatie. 

 

Je overeenkomst werken & leren

Als je leren en werken combineert, sluit je een overeenkomst af met je werkgever en de school. Je krijgt dan ook een loon (de zgn. leervergoeding) dat kan oplopen tot meer dan €500 per maand.

Soms zijn wij verplicht om je inschrijving stop te zetten:

 • als je niet meer leerplichtig bent en na screening blijkt dat je niet arbeidsrijp bent.
 • als je al 18 jaar bent en je gedurende 30 dagen problematisch afwezig was waardoor je niet bent gaan werken toen dat moest.
Diploma's en studiebewijzen in het DBSO
 • Attest verworven competenties
 • Deelcertificaat
 • Certificaat
 • Getuigschrift tweede graad
 • Studiegetuigschrift derde graad
 • Diploma Secundair Onderwijs
Wat doe ik na mijn deeltijdse opleiding?

De meeste leerlingen gaan na hun deeltijdse opleiding direct werken.

Afhankelijk van je behaalde studiebewijzen kan je ook verder gaan studeren. Terug naar het secundair onderwijs bijvoorbeeld. Of verder studeren in het hoger (beroeps)onderwijs of het volwassenenonderwijs

MOBIELschooltoelageaanvragen.pngschooltoelageaanvragen.png