Opleidingen In Campus De Beemden

Met buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) op Campus De  Beemden richten we ons tot jongeren met een handicap of jongeren met leer- of opvoedingsmoeilijkheden.

We organiseren ons onderwijs volgens de beperking van de jongere:

  • kinderen met een lichte mentale handicap en kinderen met leerstoornissen (type basisaanbod). 
  • kinderen met een lichte mentale handicap (type 1).
  • kinderen met een matige of ernstige mentale handicap (type 2).
  • kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen (type 3).
  • kinderen met een fysieke handicap, zonder rolstoel (type 4).
  • We bieden 3 opleidingsvormen die elk een bepaalde doelstelling nastreven voor de leerlingen.
nieuw: autiklas 2 B
nieuw autiklas 2 a

schooltoelage aanvragen