Campus Caputsteen maakt maquette nieuwbouw voor Triangel.