BuSO Opleidingsvorm 2 | sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking

Uitstap Maïsdoolhof

In opleidingsvorm 2 (OV2) geven we de leerlingen een algemene en sociale vorming. Zo bereiden we hen voor op een beschermd leefmilieu. Ze krijgen ook een arbeidstraining om te kunnen werken in een beschermd werkmilieu.

Wij zijn gespecialiseerd in opleidingen OV2 voor

  • kinderen met een matige of ernstige mentale handicap (type 2).
  • kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen (type 3).
  • kinderen met een fysieke handicap, zonder rolstoel (type 4).
Mag je zomaar starten in het BuSO?

Het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) richt zich tot jongeren van 13 tot 21 jaar met een handicap of met leer- of opvoedingsmoeilijkheden.

Om in het BuSO te kunnen inschrijven, heb je een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Enkel de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) mogen een inschrijvingsverslag opstellen.

Uit dat verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet voldoende zijn om je kind de gewone leerdoelen te laten halen in een gewone school.

Wil je meer weten over deze opleiding?

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

Hier vind je deze opleiding

Campus de Beemden

met de bus naar Campus De Beemden