Baanbrekend onderwijsproject in 7 Kinderzorg

Bij Campus Botaniek waait een nieuwe wind door de gangen van de richting Kinderzorg (zevende jaar beroepsonderwijs). 

Een aantal leerkrachten voelde de nood aan vernieuwing binnen het onderwijs. Na jaren van ideeën, experimenten en vergaderingen, bundelden ze vorig schooljaar hun krachten om, met de steun van hun directeur, een volledig hervormde werking uit de grond te stampen. 

Ondertussen is dit baanbrekend project niet meer aan zijn proefstuk toe, en merken we dat dit werkt. Leerlingen zijn minder afwezig, werken veel zelfstandiger en komen hun afspraken correcter na. Leerlingen waarderen de gezellige en warme sfeer en de betrokkenheid van hun leerkrachten. Ze ervaren de richting als erg stimulerend.

 

7kz baanbrekend onderwijsproject

 

Wat is er zo anders?

We willen onze leerlingen de kans geven te groeien, een goede opleiding te krijgen, een diploma te halen, zelfvertrouwen te ontwikkelen en uitgedaagd te worden om hun toekomst in de hand te nemen. 

We merken echter dat leerlingen in een zevende beroepsjaar zich vaak niet aangesproken en gemotiveerd voelen door het klassieke onderwijssysteem. Heel wat leerlingen vallen uit de boot en haken af. En dat is zó ontzettend jammer. In de eerste plaats voor hun eigen leven en hun eigen toekomst, en daarnaast ook voor de toekomst van vele kleine kinderen voor wie zij iets kunnen betekenen. Kinderverzorg(st)ers in spe zijn immers degenen die onze kinderen hun eerste stimulansen zullen geven. 

We vinden het dan ook ontzettend belangrijk dat wij onze toekomstige kinderverzorg(st)ers kunnen motiveren en stimuleren om zich verder te bekwamen, en hebben daarom ons onderwijssysteem aangepast, aan en voor hen.

 

Vakoverschrijdend lesgeven in co-teachting

Een klein team gedreven leerkrachten geeft drie dagen per week volledig vakoverschrijdend les. Daardoor is de leerstof van één vak geen eiland op zich, maar staat deze continu in verbinding met de leerstof van de andere betrokken vakken. Een opdracht kan bijvoorbeeld zowel verzorgende, opvoedkundige als ICT- doelen bevatten. 

Leerkrachten staan op die momenten steeds samen voor de klas (co-teaching). Ze sturen elkaar bij, vullen elkaar aan en hebben meer oog voor de noden van de leerlingen. Leerkrachten kunnen zo ook beter lesgeven op maat : indien nodig wordt de klas even gesplitst voor extra uitleg of voor uitdieping van de leerstof.

Doordat een groot deel van de lessen gegeven wordt door een beperkt aantal leerkrachten, kennen de leerkrachten hun leerlingen beter. De klassfeer wordt van zeer nabij gevolgd, signalen dat een leerling zich niet goed voelt, worden sneller opgepikt, het leerproces wordt voortdurend geobserveerd…

 

Geen punten op een hele toets, maar waarderingen en feedback per doel

Leerlingen krijgen geen punten. Elk doel van elke opdracht of toets wordt apart gewaardeerd, met concrete feedback. Wanneer een doel onvoldoende bereikt is, krijgen de leerlingen een individueel remediëringstraject op maat om zo alsnog deze doelen te bereiken.

 

De klas in de echte wereld

De realiteit wordt zo vaak mogelijk betrokken. Leerlingen gaan op uitstap om inspiratie op te doen in het werkveld of trekken de stad in om op onderzoek te gaan. Gastsprekers uit verschillende domeinen komen vertellen over hun ervaringen of leren hen technieken aan.

Doordat ook de stage begeleid wordt door ditzelfde leerkrachtenteam, is de samenhang tussen les en praktijk optimaal : stage-opdrachten sluiten naadloos aan bij de lessen, en gebeurtenissen van op stage worden bovengehaald tijdens de les in een rollenspel, theorielessen, casusuurtjes en uitgebreide stagebesprekingen, casussen in de les zijn uit het leven gegrepen.

Stage wordt aangeboden in blokken van minstens drie weken, waardoor de leerlingen ondergedompeld worden in de realiteit, en de mogelijkheid krijgen deze van binnenuit grondig te leren kennen. Bij de keuze van de stageplaatsen houden de leerkrachten rekening met de leerling als persoon : wat wilt deze leerling volgend jaar doen, waar zijn er nog werkpunten of groeimogelijkheden, welke uitdaging kan deze leerling nog gebruiken op persoonlijk vlak, welke leerstof kan deze leerling best nog oefenen in de praktijk, … 

We beschikken sinds kort over 4 RealCare Baby’s. Deze babypoppen kunnen geprogrammeerd worden als een echte baby, die je moet voeden, kleden, troosten en verzorgen. De leerlingen nemen deze baby’s mee naar huis, met een buggy, Maxi-Cosi of draagzak en ondervinden zo hoe het is om écht te moeten zorgen voor een klein kind, en leven zich in in de ouderrol.

 

Zelf de keuze maken om te leren

Er wordt van leerlingen verwacht dat ze hun eigen leerproces zelf in de hand nemen, daarbij geholpen en ondersteund door de leerkrachten. 

Leerlingen kunnen zelf aangeven of ze willen gaan voor een uitdagender traject, of net nood hebben aan extra uitleg over de leerstof. We verwachten van hen hierin een actieve keuze, waardoor onze leerlingen meer betrokken en gemotiveerd zijn om meer te leren en zichzelf uit te dagen. 

Leerkrachten geven hierin zelf het voorbeeld. Door aan co-teaching te doen en open te staan voor feedback van collega’s en leerlingen, leren ze zelf continu bij.

Leerlingen bepalen in overleg met de leerkracht hun vakattitudes, en stellen werkpunten op. Ze plannen hun opdrachten zelf in bij individueel werk en bij groepswerk. Leerlingen waarderen dit gevoel van vrijheid, wat hen stimuleert om de bijhorende verantwoordelijkheid op te nemen. 

 

Groepssfeer en teamwork

Leerlingen krijgen individuele opdrachten, maar ook vaak opdrachten die ze in kleine groepjes moeten volbrengen. We merken dat heel wat leerlingen hierrond in het verleden negatieve ervaringen hadden. Goed in team kunnen werken is nochtans een onontbeerlijke vaardigheid in de kinderzorg. 

Wekelijks wordt een team-uurtje georganiseerd waarin teamvaardigheden aangeleerd worden zoals feedback geven, een groepssfeer opbouwen, omgaan met elkaars kleine kantjes, conflicten bespreekbaar maken, kritiek benutten om je werking te verbeteren,…

Leerkrachten brengen dit ook zelf in de praktijk. Ze luisteren naar de commentaar van de leerlingen, houden er rekening mee, verwoorden welke waarden ze als leerkracht zelf belangrijk vinden en zoeken naar manieren om de commentaar van de leerlingen om te zetten in een positieve meerwaarde voor het schoolgebeuren.

 

In de steigers voor volgend schooljaar: nieuwe lokalen en stage in het buitenland

Er bruist nog heel wat voor volgend schooljaar. 

Vorig schooljaar zijn enkele leerlingen op stage geweest in Ghana. Dit jaar zijn leerlingen uit het zesde naar Zwitserland op stage geweest. Op dit moment worden de contacten gelegd om ook volgend schooljaar een buitenlandse stage te kunnen realiseren.

Sinds een paar maanden wordt er gebroken, gebouwd en geverfd in het vroegere internaat. De richtingen 7 Kinderzorg en 7 Leefgroepenwerking mogen verhuizen naar nieuwe lokalen, waar ook HBO Verpleegkunde al huist. Een hele verdieping wordt omgebouwd om nog meer aan te sluiten bij deze manier van lesgeven. Op 1 september zal daar een nieuwe lichting kinderverzorg(st)ers in spe van start kunnen gaan.