Alles over Campus Pitzemburg

campus pitzemburg

Op Campus Pitzemburg draait alles rond ‘denken’. Hier gaan we vrij academisch te werk. Reflecteren, onderzoeken, kennis verwerven staan centraal. Als je voor deze campus kiest, mag het verwerken van abstracte theorieën en inzichten voor jou dus geen nachtmerrie zijn. In de eerste graad kan je kiezen voor Latijn of -als je meer houdt van wetenschap- voor STEM.

Je krijgt een brede algemene vorming die je prima voorbereidt op traditionele aso-richtingen zoals Latijn, Wetenschappen en Moderne Talen. Na het secundair onderwijs ligt dan een brede waaier van hogere en universitaire studies voor je open. Daar zal je zin voor kritisch denken zeker van pas komen. In Campus Pitzemburg geven we immers alle leerlingen (een) STEM.

schoolreglement
pitzemburg
Campus Pitzemburg is niet alleen een school, maar ook een gevoel. Eens Pitzemburger, altijd Pitzemburger. Met deze slogan sluiten we steevast en met instemming van alle afstuderende leerlingen onze proclamaties af.Jeroen Van der Auwera, oud-leerling en nu directeur van Campus Pitzemburg
pogo word cloud

Busleyden Atheneum maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. We delen de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! Tot in onze diepste kern.

Op elke campus van het Busleyden Atheneum werken sterke leerlingenbegeleiders. Die waken over het algemeen welzijn van onze leerlingen. In samenwerking met het CLB.

Iedereen baas? Dat gaat wat ver. Maar Busleyden Atheneum heeft wel een cultuur waarin overleg heel belangrijk is. Naast de verplichte schoolraden hebben we ook leerlingenraden, ouderraden, lerarenraden en heel wat gespecialiseerde werkgroepen.

vier

Busleyden Atheneum vertrekt vanuit de vier kernopdrachten van onderwijs om haar algemeen geldende principes en waarden, die elk van de campussen onderschrijft, voorop te stellen. Die vier kernopdrachten zijn: talentenportfolio, leervermogen, kwalificatie, betrokkenheid.

Op Campus Pitzemburg word je gestimuleerd in het formuleren van een mening. Er kan vrijuit gediscussieerd worden over alle mogelijke maatschappelijke thema’s. Leerlingen krijgen hier de ruimte om te dromen, te denken, te reflecteren. Dat vind ik heel belangrijk.Ana, 6de leerjaar Latijn-wiskunde
eTwinning
SDG3_heartsaver
Campus Pitzemburg werkt aan Sustainable Development Goal 3
pitzemburg unesco
pitzemburg_stem