Alles over Campus De Beemden

campus debeemden

Op Campus De Beemden draait alles rond BUITEN-GEWOON LEREN.

Omdat iedere jongere anders leert, biedt Campus De Beemden persoonsgerichte leertrajecten aan. Zo kan elke jongere een diploma halen en als jongvolwassene zijn start in de samenleving maken. Campus De Beemden geeft aangepast zorgonderwijs aan jongeren van 13 tot 21 jaar die het niet gemakkelijk hebben om op een klassieke manier les te volgen.

Busleyden Atheneum | Campus De Beemden was vroeger BuSO De Beemden.

schoolreglement
huishoudelijk reglement
fotoalbumvan campus de beemden
didactisch restaurant  het lekkerbekje
met de bus naar Campus De Beemden
pogo word cloud

Busleyden Atheneum maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. We delen de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! Tot in onze diepste kern.

Op elke campus van het Busleyden Atheneum werken sterke leerlingenbegeleiders. Die waken over het algemeen welzijn van onze leerlingen. In samenwerking met het CLB.

Iedereen baas? Dat gaat wat ver. Maar Busleyden Atheneum heeft wel een cultuur waarin overleg heel belangrijk is. Naast de verplichte schoolraden hebben we ook leerlingenraden, ouderraden, lerarenraden en heel wat gespecialiseerde werkgroepen.

vier

Busleyden Atheneum vertrekt vanuit de vier kernopdrachten van onderwijs om haar algemeen geldende principes en waarden, die elk van de campussen onderschrijft, voorop te stellen. Die vier kernopdrachten zijn: talentenportfolio, leervermogen, kwalificatie, betrokkenheid.

minisite o v 1
debeemden
Special Olympics
debeemden
Koken is super. Ik hou van bewegen in de fitness. Ook het werken in het atelier op vrijdagnamiddag is heel leuk!Floor Verwaetermeulen, OV1
rijbewijs-op-school
debeemden
debeemden en sjarabang
debeemden
minisite o v 3
debeemden
Ik hou van contact met mensen. Ik wil later in een ziekenhuis gaan werken of jongeren begeleiden. Daarom volg ik de afdeling logistiek. Misschien neem ik ook nog een aanvullende beroepsopleiding om mijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.Sanae Azerar, OV3
debeemden
minisite o v 2
debeemden