Alles over Campus De Beemden

profiel_debeemden.jpg

Op Campus De Beemden draait alles rond BUITEN-GEWOON LEREN.

Vanaf 1 september 2017 is BuSO DE BEEMDEN officieel Busleyden Atheneum | Campus De Beemden.

welkomcampusB&N
schoolreglement
huishoudelijk reglement
fotoalbum
het lekkerbekje
schoolbus Campus De Beemden
pogo word cloud

Busleyden Atheneum maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. We delen de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! Tot in onze diepste kern.

Op elke campus van het Busleyden Atheneum werken sterke leerlingenbegeleiders. Die waken over het algemeen welzijn van onze leerlingen. In samenwerking met het CLB.

Iedereen baas? Dat gaat wat ver. Maar Busleyden Atheneum heeft wel een cultuur waarin overleg heel belangrijk is. Naast de verplichte schoolraden hebben we ook leerlingenraden, ouderraden, lerarenraden en heel wat gespecialiseerde werkgroepen.

vier

Busleyden Atheneum vertrekt vanuit de vier kernopdrachten van onderwijs om haar algemeen geldende principes en waarden, die elk van de campussen onderschrijft, voorop te stellen. Die vier kernopdrachten zijn: talentenportfolio, leervermogen, kwalificatie, betrokkenheid.

debeemden
debeemden
debeemden
debeemden
debeemden
debeemden
debeemden