5 & 6 Wetenschappen - Wiskunde

Zandpoort Business & Economics: tablets

Wetenschappen-wiskunde is een ASO-richting met zeven uur wiskunde. Zoals de polen zelf aangeven heb je aan de ene kant wetenschappen aan de basis en aan de andere kant krijg je een wiskundige vorming. Naast de theoretische wetenschappelijke vakken Fysica, Chemie, biologie en aardrijkskunde heb je ook seminarie wetenschappen. Hier is meer ruimte om experimenten te doen in de laboratoria. Zo ben je optimaal voorbereid op een latere academische vorming.

Een richting met zeven uur wiskunde opent de deur voor veel richtingen in de Hogeschool of universiteit, zowel wetenschappelijk geprofileerde richtingen als andere. Het is een goede basis om het ingangsexamen geneeskunde aan te kunnen.  Zeven uur wiskunde geeft ook een uitzicht op richtingen als industrieel of burgerlijk ingenieur, TEW of handelsingenieur. 

Jouw profiel

Je vindt zowel wiskunde als wetenschappen belangrijk als studiekeuze. Dan is wetenschappen-wiskunde de STEM-richting bij uitstek in ASO.

Jouw opleiding vooraf

Je hebt wetenschappen gestudeerd in de tweede graad? Je bent begeesterd van wetenschappen en je blonk uit in wiskunde? Dan heb je alle troeven in handen om succesvol te zijn in Wetenschappen-Wiskunde.

Mag jij starten? Wil je meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

Hier vind je deze opleiding

Campus Caputsteen

Campus Pitzemburg

Toch niet wat je zoekt?