5 & 6 Latijn - Moderne Talen

cCaput-latijn_.jpg

Latijn-Moderne Talen is een ASO-richting waar de nadruk niet op wiskunde (3 uur) of wetenschappen (2 uur) ligt, maar zoals de benaming zelf aangeeft op Latijn en talen. Naast vier uur economie heb je extra Engels en Frans. In je basispakket heb je ook 2 uur Duits en als kers op de taart 2 uur Spaans. Met het vak Nederlands meegeteld, betekent dit dat je vijf levende talen op je programma hebt staan. Een hele boterham!

Latijn-Moderne Talen geeft een goede voorbereiding om op Hogeschool of universiteit studies in talen of menswetenschappen aan te vatten. Gezien het beperkt aantal uren wiskunde zijn richtingen gebaseerd op exacte wetenschappen eerder uitgesloten.

Jouw profiel

Je leeft je graag uit in talen en je houdt ook van Latijn? Dan is Latijn-Moderne Talen je op het lijf geschreven.

Jouw opleiding vooraf

Latijn dient tot je basisvorming behoord te hebben in de tweede graad. Aanleg voor talen en de 'goesting' om je er in te bekwamen zijn een must.

Mag jij starten? Wil je meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

Hier vind je deze opleiding

Campus Caputsteen

Campus Pitzemburg

Toch niet wat je zoekt?