5 & 6 Latijn - Moderne Talen

cCaput-latijn_.jpg

Latijn-Moderne Talen is een ASO-richting waar de nadruk niet op wiskunde of wetenschappenligt  Naast vier uur Latijn heb je extra Engels en Frans. In je basispakket heb je ook Duits en als kers op de taart Spaans. Met het vak Nederlands meegeteld, betekent dit dat je vijf levende talen op je programma hebt staan. Een hele boterham!

Latijn-Moderne Talen geeft een goede voorbereiding om op de hogeschool of de universiteit met studies in talen of menswetenschappen te starten. Je hebt in deze richting wel maar een beperkt aantal uren wiskunde. Dus verder studeren in richtingen uit de natuurwetenschappen is niet aan te raden.

Jouw profiel

Je leeft je graag uit in talen en je houdt ook van Latijn? Dan is Latijn-Moderne Talen je op het lijf geschreven.

Jouw opleiding vooraf

Om in het 5e jaar te starten moet je uiteraard vooraf Latijn gevolgd hebben. Een brede aanleg voor talen en de 'goesting' om je er in te bekwamen zijn een must.

Mag jij starten? Wil je meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden bij onderwijs.vlaanderen.

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

De lessentabel

LaMt (C) = Latijn-moderne talen | Campus Caputsteen

LaMt (P) = Latijn-moderne talen | Campus Pitzemburg

Campus Caputsteen Campus Pitzemburg
5 LaMt (C) 6 LaMt (C) 5 LaMt (P) 6 LaMt (P)
Godsdienst of zedenleer
2
Aardrijkskunde
1
Duits
2
Engels
3
Frans
4
Geschiedenis
2
Latijn
4
Lichamelijke opvoeding
2
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Wiskunde
3
Vrije ruimte OC
1 -
Spaans
2 -
Seminarie Spaans
- 3

OC = Onderzoekscompetentie

Deze richting vind je in

Campus Caputsteen

Deze richting vind je in

Campus Pitzemburg