5 & 6 IT (Information Technology)

PC Technieken in afdeling informaticabeheer

Of je nu wetenschapper, of ondernemer bent, zonder informatica kan je niet. Wil je wat er om je heen gebeurt, begrijpen, wil je revolutionaire veranderingen doorvoeren, of wil je je concurrentie voor blijven, dan moet je mee zijn in de wereld van de ICT. Inzicht en kennis van informatica is een enorme meerwaarde om ideeën vorm te geven en te laten toepassen. In de ondernemerswereld heeft informatica een enorme stempel gedrukt. Denk maar aan E-commerce, elektronische communicatie, ICT heeft het mogelijk gemaakt om bedrijfsprocessen te analyseren en te verbeteren. Een goede kennis van informatica gaat veel verder dan het ontwikkelen van websites of werken met computers. Het is ook een sector, die steeds onderhevig is aan veranderingen. Mee zijn en mee blijven, zijn dus een must. Wie voor deze sector kiest, kiest daarom eigenlijk ook voor levenslang leren. Enkel mensen met een zeer grote interesse in deze branche kunnen zich hierin staande houden. Deze opleiding zorgt ervoor dat je onmiddellijk aan de slag kunt op de arbeidsvloer, maar legt ook een zeer goede basis om een vervolgstudie met succes te beëindigen.

Tijdens de opleiding maak je kennis PC-Technieken en netwerken (3u per week), maar we focussen ons vooral op het maken van programma's.  Java, php en C# zijn de belangrijkste talen die je aangeleerd worden.  In databanken leer je, naast het beheer en ontwerp van databanken, ook SQL. Met HTML en CSS maak je kennis tijdens de lessen webdesign.

PC Technieken in afdeling informaticabeheer

Je kiest ervoor informatica te studeren vanuit een grote interesse in alles wat met IT te maken heeft, maar daarnaast is het leuk te weten dat IT-ers enorm veel gevraagd worden in zowat elke sector. Er is reeds jaren een tekort aan geschoolde IT-ers en men verwacht niet dat dit tekort in de komende jaren zal afnemen, integendeel zelfs... 

Jouw profiel

Leerlingen die kiezen voor IT moeten een stevige (studie)motivatie hebben en geïnteresseerd zijn in alles wat met IT te maken heeft. Je kan ook behoorlijke resultaten voor wiskunde voorleggen en je hebt aanleg voor pragmatisch en analytisch denken.

Jouw opleiding vooraf

De instroom kan in principe vanuit elk geslaagd vierde leerjaar ASO/TSO.  De ideale voorbereiding in de tweede graad is elke studierichting met 4u wiskunde of meer.Vanuit een richting met 3u wiskunde is de instap risicovoller, maar haalbaar mits een grote inzet voor wiskunde.

Er is geen voorkennis vereist in programmeren.

Jouw keuzes nadien

De meeste leerlingen studeren verder aan de hogeschool.  Met het diploma hoger secundair onderwijs heb je toegang tot alle richtingen in het hoger en universitair onderwijs, de richtingen die het meest aansluiten bij onze afdeling zijn:

 • Bachelor in de Toegepaste Informatica
 • Bachelor in de Multimedia en de Communicatietechnologie
 • Bachelor in Informatiemanagement en -systemen
 • Bachelor in Digital Arts and Entertainment

Kies je er toch voor na het secundair onderwijs aan de slag te gaan?  Dan kom je in aanmerking voor volgende beroepen:

 • Netwerkbeheerder
 • PC-deskundige
 • Onderhoud van PC (hard- en software)
 • Verzorgen van informatica-opleidingen
 • Aankoopverantwoordelijke
 • Programmeur
 • Help-desk verantwoordelijke
 • Ontwerpen van communicatienetwerk in KMO´s
Mag jij starten? Wil je meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

Hier vind je deze opleiding

Campus Zandpoort

Toch niet wat je zoekt?