5 & 6 Humane Wetenschappen

cCaput-HW_.jpg
Jouw profiel
Jouw opleiding vooraf
Mag jij starten? Wil je meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden bij onderwijs.vlaanderen.

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

De lessentabel

HW (C) = Humane wetenschappen | Campus Caputsteen

HW (P) = Humane wetenschappen | Campus Pitzemburg

Campus Caputsteen Campus Pitzemburg
5 HW (C) 6 HW (C) 5 HW (P) 6 HW (P)
Godsdienst of zedenleer
2
Aardrijkskunde
1
Cultuurwetenschappen
3 4 3
Engels
2
Frans
3
Gedragswetenschappen
4 3 4
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Wiskunde
3
Seminarie OC
1
Vrije ruimte socio-cultureel project
2 -
Vrije ruimte keuzeproject
1 -
Seminarie SCA
- 3
Seminarie statistiek
- 1

Vrije ruimte keuzeproject = keuze uit een project talen, een project wiskunde en een project wetenschappen.

OC = Onderzoekscompetentie

SCA = Socio-Culturele Activiteiten

Deze richting vind je in

Campus Caputsteen

Deze richting vind je in

Campus Pitzemburg