5 & 6 Economie - Moderne Talen

Opleiding Handel met ICT

Economie-Moderne Talen is een ASO-richting waar de nadruk niet op wiskunde (3 uur) of wetenschappen (2 uur) ligt, maar zoals de benaming zelf aangeeft op economie en talen. Naast vier uur economie heb je extra Engels en Frans. Afhankelijk van de campus die je kiest, leer je ook flink wat Duits en/of Spaans.

Economie-Moderne Talen geeft je een goede voorbereiding op een breed gamma aan opleidingen in de hogeschool en de universiteit. Wetenschappelijk georiënteerde richtingen zijn niet evident wegens de minimale wetenschappelijke en wiskundige basis. Maar wel richtingen zoals vertaler-tolk, geschiedenis, boekhouden, communicatiewetenschappen om er maar enkele te noemen. Denk je aan TEW of handelsingenieur, dan is een richting in de derde graad economie met drie uur wiskunde wellicht onvoldoende. Economie-wetenschappen en economie-wiskunde zijn dan een betere optie.

Jouw profiel

Je doet graag economie en je houdt van talen? Je weet zeker dat je gaat verder studeren? Onderzoek trekt je aan? Zelfstandig werken en verantwoordelijkheidszin zijn jouw pluspunten? Dan is Economie-Talen jouw richting!

Jouw opleiding vooraf

Elke studierichting in de tweede graad heeft je goed voorbereid op EcMT. Je hebt uiteraard wel een voordeel als je al economie had in je studiepakket. Maar als je bijvoorbeeld nooit boekhouden hebt gehad, is er geen probleem. In de derde graad staat er namelijk geen boekhouden op het programma.

Mag jij starten? Wil je meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden bij onderwijs.vlaanderen.

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

De lessentabel

EcMt (C)= Economie - Moderne talen | Campus Caputsteen

EcMt (Z)= Economie - Moderne talen | Campus Zandpoort

Campus Caputsteen Campus Zandpoort
5 EcMt 6 EcMt 5 EcMt 6 EcMt
Godsdienst of zedenleer
2
Aardrijkskunde
1
Economie
4
Engels
3
Frans
4
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Wiskunde
3
Vrije ruimte OC
1 -
Duits
2 -
Spaans
2 -
Spaans OF Duits
- 2
Seminarie Ondernemen
- 2
Seminarie Statistiek
- 1

OC = Onderzoekscompetentie

Deze richting vind je in

Campus Caputsteen

Deze richting vind je in

Campus Zandpoort