3 Economische wetenschappen

cCaput-economie_.jpg

In de richting Economie kan je je voorliefde voor cijfertjes kwijt. Maar je verdiept je ook in de economische processen en verbanden die invloed hebben op het economische leven. Ook de geschiedkundige en actuele kennis van de economie komt aan bod.

In het vak economie onderscheiden we 2 grote blokken. Aan de ene kant bekijken we economie theoretisch, aan de andere kant krijg je praktijk in de vorm van boekhouden. 

Naast het verwerven van economische kennis besteed je veel aandacht aan de ontwikkeling van vaardigheden (gebruik van ICT, tekenen en aflezen van grafieken, interpreteren van tabellen, boekhouden, budgetteren, ...) en vakgebonden attitudes (interesse, inzet, nauwkeurigheid, zelfstandig en groepswerk). 

Economie is de motor van onze maatschappij. Economie bepaalt hoe onze maatschappij evolueert. Onze samenleving heeft ondernemerschap gekoppeld aan creativiteit nodig. De bedrijfswereld staat te springen om mensen met zin voor verandering in te lijven. Ben jij een competente persoon met zin voor initiatief en verantwoordelijkheid?

Jouw profiel

Je houdt ervan om nieuwe ideeën te ontwikkelen? En om die uit te werken? Je houdt ervan om theorie om te zetten in praktijk? Je vindt de veranderingen in onze maatschappij fascinerend? Economie zou wel eens de geknipte richting kunnen zijn voor jou.

Jouw opleiding vooraf

Elke studierichting die je volgde in de eerste graad heeft je goed voorbereid op de richting economie.

Mag jij starten? Wil je meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden bij onderwijs.vlaanderen.

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

De lessentabel

EC = Economie

Basisvorming
3 EC
Godsdienst of zedenleer
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
3
Wiskunde
5
Natuurwetenschappen
3
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Kunst en cultuur, burgerschap, toegepaste economie
2
Informatica
1


De vakken specifiek voor deze studierichting

3 EC
Economie
4
Deze opleiding vind je in

Campus Zandpoort

Deze opleiding vind je in

Campus Caputsteen

Bij Campus Caputsteen kies je voor 4 uur "vrije ruimte".

Vrije ruimte = 3 projecten per schooljaar.

In het 3e jaar:

  • 1 project ICT-vaardigheden
  • 1 project communicatieve vaardigheden
  • 1 project organisatorische vaardigheden

In het 4e jaar:

  • 1 project talen
  • 1 project wiskunde-wetenschappen
  • 1 project competentiegerichte vaardigheden

Binnen de lesuren Seminarie vrije ruimte dagen we je uit om je ICT-, communicatieve en organisatorische competenties verder te ontwikkelen. Je ondernemerschap kan je er verder ontplooien.

3 EC 4 EC
Vrije Ruimte
4