3 & 4 Lichamelijke opvoeding en sport

cCaput-sport_.jpg

Met deze studierichting kies je resoluut voor een sportgerichte aanpak om je sleutelvaardigheden voor levenslang leren zoals zelfontplooiing, actief burgerschap, sociale interacties … bij te brengen. Vanuit onze freinetwerking focussen we enerzijds op je motorische ontwikkeling en anderzijds op het maatschappelijk belang van sport en beweging zowel voor je gezondheid, sociale interacties als persoonlijke ontwikkeling.

Sport en beweging worden hierbij vanuit onze vakoverschrijdende projectwerking aangeboden, waarbij groepswerk en individueel werk worden afgewisseld en de actieve leerlingenparticipatie bij het lesgebeuren gestimuleerd wordt via de freinettechnieken. We zetten in op zelfregulering en autonomie, vanuit je talenten en motivatie in overeenstemming met de te verwerven leerdoelen.

De 13 lesuren LO/sport per week worden als volgt verdeeld in 2 delen:

 • 9 lestijden per week motorische ontwikkeling waarvan:
  • 3 lesuren doel- en terugslagsporten
  • 1,5 lesuren zwemmen
  • 1,5 lesuren atletiek
  • 1 lesuur gymnastiek
  • 1 lesuur conditie en ritme
  • 1 lesuur bewegingsagogiek
 • 4 lestijden per week theoretische kennis waarvan:
  • 1 lesuur anatomie, fysiologie en basismechanica
  • 1 lesuur gezondheidsleer en voeding
  • 1 lesuur EHBO en blessurepreventie
  • 1 lesuur sport en maatschappij

Deze studierichting bereid je voor op de studierichting ‘Lichamelijke opvoeding en sport’ in de derde graad tso. Dit competentiegerichte studierichting garandeert een degelijke voorbereiding op het hoger onderwijs. Enerzijds zijn er de competenties m.b.t. motorische doelen die opleiden tot een “ all round” sportman, desgevallend aan te vullen met een keuzesport, en anderzijds zijn er de competenties m.b.t. de wetenschappelijke achtergronden van sport en beweging die de nodige basis vormen om een vervolgopleiding aan te kunnen. Je kan doorstromen naar verschillende studieopties in het hoger onderwijs waaronder: professionele bachelor opleidingen (pedagogisch, sociaal, paramedisch, economisch…) en/of naar se-n-se opleidingen (secundair na secundair) zoals veiligheidsberoepen.

Ook kan je met deze opleiding na het secundair onderwijs terecht voor tewerkstelling in verschillende beroepsgerichte sectoren:

 • beroepssector waarbij het fysiek element belangrijk is (veiligheidsberoepen,  zwembadredder...); 
 • vrijetijdssector waarbij communicatieve vaardigheden essentieel zijn: recreatieve sportclubs, gemeentelijke sportdiensten, OCMW, clubtoerisme, strandanimatie ...; 
 • commerciële sector verwant aan sport: fitnesscentra, verkoop van sportartikelen, onderhoud van sportmaterieel …; 
 • sportspecifieke sector waarbij de sporttechnische kennis belangrijk is bijv. hulptrainer en trainer in een specifieke sportdiscipline; 
 • beroepssportsector: voltijdse of deeltijdse tewerkstelling in eigen sportdiscipline: voetbal, wielrennen, tennis, basketbal ... 
Jouw profiel

Ben je sportief in alle opzichten en vind je een gezonde geest in een gezond lichaam belangrijk? Ben je geïnteresseerd in verschillende sporten en beweegactiviteiten. Ben je sociaal geëngageerd en vind je fairplay belangrijk? Wil je meer weten over het belang van gezonde voeding, ergonomische houding, technologie en strategieën op sportprestaties? Dan is de studierichting Lichamelijke opvoeding en sport iets voor jou.

Jouw opleiding vooraf

Ideaal gezien stroom je door uit het tweede leerjaar A basisoptie sport of een andere basisoptie. Belangrijker dan de basisoptie die je gevolgd hebt, is je belangstelling voor sport en beweging in al zijn facetten.

Mag jij starten? Wil je meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden bij onderwijs.vlaanderen.

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

De lessentabel

LS = Lichamelijke opvoeding en sport

Basisvorming
3 LS 4 LS
Godsdienst of zedenleer
2
Mens & Maatschappij
3
Moderne talen
8
Wiskunde
3
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
LO, sport, hedendaagse dans, NW
13
Seminaries
2
Deze richting vind je in

Campus Caputsteen