3 & 4 Humane Wetenschappen

cCaput_.jpg

In de studierichting humane wetenschappen ligt het accent op het ontwikkelen van competenties: observeren, analyseren en beschrijven van menselijke, maatschappelijke en culturele verschijnselen. Dat doe je via onderzoeksvragen, ICT en media, groepsdiscussies en zelfstandig werk. Cultuurwetenschappen behandelt alle fenomenen als uiting van mens en samenleving. Zo krijg je een beeld van economie, recht, filosofie, media, kunst en de wetenschappen die deze domeinen bestuderen. Je ontwikkelt een interesse voor kunst en andere cultuuruitingen (bv. jongerencultuur, media, ...) en je verkrijgt inzicht in cultuuroverdracht. Binnen het vak gedragswetenschappen bestudeer je de mens vanuit verschillende invalshoeken. Vooral de groei en de ontwikkeling van de mens maar ook een aantal visies op mens en samenleving vanuit de psychologie, sociologie en antropologie.

Binnen de vier lesuren Seminarie vrije ruimte wordt je eveneens uitgedaagd om je ICT-, communicatieve en organisatorische competenties verder te ontwikkelen. Je ondernemerschap kan je er verder ontplooien.

Jouw profiel

Ben je creatief? Heb je een eigen kijk op de wereld? Heb je interesse in het gedrag van mensen, de verschillende wereldculturen en  maatschappelijke structuren? Volg je de algemene actualiteit of wil  je de mogelijkheden tot maatschappelijk engagement verkennen? Dan is humane wetenschappen iets voor jou.

Jouw opleiding vooraf

Eender welke optie die je volgde in de eerste graad heeft je goed voorbereid op de richting humane wetenschappen.

Mag jij starten? Wil je meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

Hier vind je deze opleiding

Campus Caputsteen

Campus Pitzemburg

Toch niet wat je zoekt?